Döda minkar liv i skärgården

Publicerad:
Uppdaterad:

Projektet "Rädda sjöfågeln" har gett resultat. Minst 1 600 minkar har dödats. Nu hörs fågelkvitter i skärgården igen.

Nu vill Jägareförbundet fånga in ännu fler minkar.

Fåglarnas skräck.
Fåglarnas skräck.

Minken har länge varit ett gissel i skärgården. Värst drabbas markhäckande fåglar som sillgrissla, tobisgrissla och tordmule.

För fyra år sedan startades ett projekt som skulle rädda sjöfåglarna. I utvalda områden i skärgården fick ortsbefolkningen köpa subventionerade minkfällor.

Jägareförbundet har fått rapporter om minst 1 600 infångade minkar. Och det minskade minkbeståndet har gett resultat. Där det är minkfritt har sjöfåglarna kommit tillbaka. Men minken ger sig inte i första taget.

Därför vill Jägareförbundet fortsätta att subventionera minkfällorna.

Anna-Maria Wiklund

Publicerad: