Skolan måste anmäla – direkt

Lagen är tydlig: Så ska barn som far illa få hjälp

Bris: Det saknas kunskap och rutiner

Så säger lagen

Det ska skolan inte göra