Nordeas resultat sämre än väntat

Foto: Alexander Larsson/AP/TT
Nordea presenterar delårssiffror. Arkivbild.
NYHETER

Bankkoncernen Nordea redovisar en rörelsevinst på 796 miljoner euro, motsvarande cirka 7,8 miljarder kronor, för fjärde kvartalet 2017.

Det var lägre än analytikernas förväntan och sämre än förra året.

Lite tröst för aktieägarna är dock en höjd utdelning.

Nordea är först ut av storbankerna att presentera sin rapport. Morgonens siffror var dock sämre än förväntat.

"Vi är inte nöjda med vinstutvecklingen under senare delen av 2017. Inför 2018 är vi förvissade om att vinsten kommer att öka, och räknar med något högre intäkter, lägre kostnader och en stabil kreditkvalitet", skriver vd:n Casper von Koskull i rapporten.

Vinsten på 796 miljoner euro kan jämföras med 1 248 miljoner euro motsvarande period föregående år.

Analytiker hade dessutom, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 900 miljoner euro.

"Mot slutet av 2017 påverkades vi negativt av en mycket låg aktivitetsnivå på kapitalmarknaderna. Neddragningen av bankens risknivå, med minskad exponering mot Ryssland och inom Shipping, Offshore & Oil Services drog också ner intäktsnivåerna" skriver vd:n Casper von Koskull i rapporten.

Styrelsen föreslår nu en höjd utdelning på 0:68 euro per aktie jämfört med tidigare 0:64 euro. Det var dock något lägre än aktieanalytikernas prognos som låg på 0:70 euro.

Samtidigt meddelar banken att räntenettot, en av bankernas viktiga intäktskällor, sjönk med åtta procent till 1 109 miljoner euro, från 1 209 miljoner euro.

ARTIKELN HANDLAR OM