Stockholm

Håller barnen borta från pappan efter socialens larm – straffas med jätteböter

Expert: Ökat fokus på barns rätt till kontakt med båda föräldrarna

Av: 

Gustaf Tronarp

NYHETER

Pappan är dömd för ofredande – och socialtjänsten anser att det vore skadligt för barnen att tvingas till umgänge med honom.

Ändå har domstolen bestämt att de ska träffas varannan vecka. Mamma Lena har nu hamnat hos kronofogden för att hon trotsar beslutet.

– Jag känner mig så maktlös, säger hon.

I en lägenhet strax söder om Stockholm sitter Lena och försöker hantera en situation som hon inte vet hur hon ska ta sig ur.

På bordet framför henne ligger en bunt papper som vittnar om den rättsliga strid hon utkämpat de senaste fem åren.

Överst i högen finns de mest akuta dokumenten. De slår fast att hon ska betala 60 000 kronor i rättegångskostnader, och ytterligare 110 000 kronor i vite. Den sistnämnda skulden har hamnat hos kronofogden.

– Jag har fått massor av räkningar, och jag har ingen chans att betala allihop, säger Lena.

– Allt jag vill är att mina barn ska ha det bra och vara trygga.

”Var hotfull och våldsam”

Det var 2014 som Lena tog med sig de tre barnen och lämnade sin dåvarande make. Då hade den tidigare så kärleksfulla och omtänksamme mannen sedan en tid tillbaka blivit helt förändrad, uppger hon.

– Han kunde få fruktansvärda vredesutbrott. Han var hotfull och våldsam både mot mig och barnen.

Situationen blev så allvarlig att socialtjänsten placerade Lena och barnen i ett skyddat boende. Under åren som gått sedan dess har pappan anmälts för brott upprepade gånger. Han har dock bara fällts vid ett tillfälle. I höstas dömdes han för ofredande mot mamman och den äldsta dottern efter att han vid flera tillfällen följt efter dem, filmat och uppträtt aggressivt.

”Tingsrätten anser att NN:s (mannens namn, reds. anm) beteende har varit hänsynslöst och att det inneburit en kännbar fridskränkning”, heter det i domen.

Det har också fortsatt komma larmrapporter från kommunen. I handlingar från socialen framgår att barnen inte vill träffa sin pappa.

”Jag ser det som väldigt viktigt för barnens fortsatta utveckling att de inte tvingas till umgänge med sin pappa på ett sätt som de inte är trygga med”, skriver en familjebehandlare.

Straffas med vite

Mamman har ensam vårdnad, och äldsta dottern behöver inte träffa pappan alls. Södertörns tingsrätt har dock bestämt att de två yngsta ska ha umgänge med honom varannan vecka.

I domslutet är rätten starkt kritisk mot socialtjänstens arbete:

”Det råder för tingsrätten inte någon tvekan om att socialnämnden brister i opartiskhet och att de har en omdömesbrist som är skrämmande”.

– Domstolen tror varken på mig eller socialen. Jag känner mig så maktlös, säger Lena.

Chefsrådmannen Per Backström försvarar dock formuleringarna.

– Socialtjänsten tar ställning för den ena parten och de argumenterar mot domstolen. Det är inte det som är deras roll, säger han.

Tingsrätten har beslutat att Lena ska stå för mannens rättegångskostnader, som i nuläget uppgår till 60 000 kronor. Eftersom hon håller barnen borta från umgänget som pappan har rätt till blir hon också skyldig att betala vite om 20 000 per tillfälle.

– Jag har gjort allt för att de ska kunna ha en relation. Men jag kan inte tvinga mina barn att göra något som de inte vill, säger Lena.

Per Backström medger att konsekvenserna för Lena blir tuffa.

– Det finns bara förlorare här. Men min uppgift som domare är att se till barnens bästa.

På vilket sätt är det bäst för barnen att tvingas träffa en person som de säger att de inte vill träffa?

– Enligt rättspraxis så anser man att barn inser konsekvenserna av vad de säger och hur de agerar först i 12-årsåldern. I det här fallet har barnen levt i en konfliktsituation länge, och det har sannolikt påverkat dem starkt.

Mannens advokat Anna Edelhjelm anser att Lena medvetet förstör barnen och pappans relation:

– Det är en allvarlig form av umgängessabotage. Han är inte dömd för något gentemot barnen som ärendet rör. Det är inte konstigt att de säger att de inte vill träffa honom med tanke på vilken bild de fått.

Experten: ”Kan bli en krock”

På senare tid har flera fall uppmärksammats runtom i Sverige där domstolar beslutat att barn ska träffa båda sina föräldrar – trots att det går emot vad barnen säger att de vill. För några veckor sedan fick en man ensam vårdnad om sina söner som han dömts för att ha misshandlat, något som ledde till hård kritik.

Stefan Wahlberg, chefredaktör för nättidningen Dagens juridik, tycker sig ha sett en förändring i domstolarnas resonemang.

– Man värderar oftare barns rätt till en relation med båda sina föräldrar högre än den så kallade kontinuitetsprincipen, som betonar barnens behov av stabilitet, säger han, och fortsätter:

– Domstolarna anser alltså att det på lång sikt är bättre för barnen om båda föräldrarna finns i deras liv, även om det inledningsvis kan bli turbulent.

Malin Bergström, barnpsykolog och forskare vid Karolinska institutet, har också noterat denna utveckling.

– Det kan bli en krock mellan de här två principerna. I forskningen går det att hitta belägg för både vikten av att inte ryckas upp ur invanda miljöer och behovet av kontakt med båda föräldrarna.

Hon fortsätter:

– Det gäller för domstolarna att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Sedan måste man göra specifika avvägningar i varje enskilt fall.

Fotnot: Lena heter egentligen något annat.

ANNONS EXTERN LÄNK

Har du Covid-19? Få svar snabbt med enkelt hemmatest – beställ här

Quicktest

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT: Våldet reduceras till att bli en del av en tvist

ÄMNEN I ARTIKELN

Stockholm

Familjepolitik

AB Voice

Barnsäkerhet

Familjerelationer

Föräldraskap

Socialtjänsten