"Man har större förståelse för USA"

NYHETER

Svensk forskare anser att uppgifterna är trovärdiga

Britta Häggström, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och tidigare vapeninspektör i Irak, anser att uppgifterna som framkom i Colin Powells tal var trovärdiga.

– Man har större förståelse för USA:s agerande efter talet, säger hon.

Häggström anser att de inspelade telefonsamtalen och de bilder som visades är bevis för att irakierna inte samarbetar som FN-resolutionen kräver.

Samtidigt poängterar hon att det inte finns direkta bevis på att det sker tillverkning av biologiska eller kemiska vapen, även om det finns indikationer i den riktningen.

– Förmåga att tillverka sådana vapen har de förmodligen, säger hon.

När det gäller möjligheten att tillverka kärnvapen har Irak inte nått dit ännu.

– Det verkar inte som om Irak har möjlighet att framställa klyvbart material men att de anstränger sig väldigt hårt för att skaffa den förmågan, säger Häggström.

TT