Diamantfeber på gång i Västernorrland

Publicerad:
Uppdaterad:

Mineralfynd får temperaturen att stiga i Viksjö

1 av 2 | Foto: ap
Viksjö hoppas på diamantfynd.

Man har hittat kimberlit i trakterna av Viksjö. Kimberlitfyndigheter är ett måste för att hitta diamanter.

- Men man ska komma ihåg att bara var hundrade kimberlitfyndighet innehåller diamanter, säger Arne Sundberg till tidningen Ångermanland.

Fyndigheten är stor och börjar på en till tre meters djup. Det är ovanligt att man hittar kimberlit i Sverige.

- En geologisk sensation, säger Arne Sundberg som är avdelningsdirektör på berggrundsenheten på Sveriges geologiska undersökningar SGU till tidningen Ångermanland.

Mineraljägare upptäckte det ovanliga fyndet

Det är SGU som har tagit initiativet till ugrävningen men det var mineraljägaren Sixten Westling från Sundsvall som upptäckte fyndigheten - en dag såg han ett kimberlitblock.

Bergarten har hittats på sex andra ställen i Sverige, alla i Västernorrland. De fynden har dock hittats genom borrning i myrar och tjärnar. Det är alltså ovanligt att man finner kimberliten redan på ytan

Anledningen till att man började gräva vara inte bara Sixtens Westlings fynd. SGU har också upptäckt att det finns magnetism på området – ett tecken på förekomst av kimberlit.

Fyndigheten kan vara 20 mil djup

På torsdagsmorgen startade grävningarna öster om Tunnbodarna i Härnösands kommun, några hundra meter från gränsen till Timrå, skriver tidningen Ångermanland.

!00 kvadratmeter av fyndigheten ska grävas upp. Fyndighetens yta beräknas till 400 kvadratmeter och kan vara upp till 20 mil djup. Alltså från där jorden övergår från flytande till fast form.

Företaget North Star Diamonds äger inmutningen. Under sommaren kommer företaget att anlita experter som ska studera möjligheten till diamantbrytning.

Om kimberlit:

Susanna Vidlund

Publicerad: