Nyheter

Friår och fiskestopp lockbete för mp

NYHETER

Regeringens nya bud till mp och v

Ytterligare en pappamånad eller en garantimånad.

Det finns med i regeringens bud som överlämnades till vänsterpartiet och miljöpartiet vid förhandlingar på finansdepartementet på tisdagskvällen, erfar TT.

Budet omfattar en lång rad politikområden som barn- och familjepolitik, ett grönare Sverige, ohälsa, brott och straff, boende och internationell solidaritet.

Förslagen omfattar hela mandatperioden. Genom att gå miljöpartiet till mötes på en lång rad punkter vill socialdemokraterna tvinga mp att bekänna färg - vilket är viktigast, inflytande eller ministerposter?

Exakt hur förlängningen av föräldraförsäkringen ska se ut - pappamånad eller fler garantidagar - blir en fråga för förhandlarna.

Miljösatsningar

Sjutton punkter gäller miljöpolitiken.

Tidigare har de tre partierna enats om en grön skatteväxling på 30 miljarder under tio år - ett snitt på tre miljarder om året. Vid varje förhandling har det rått strid om växlingen ska vara framtung, som mp krävt, eller baktung som varit s-linjen. Nu går regeringen med på att det ska ligga på snittet eller tolv miljarder under mandatperioden.

Socialdemokraterna ser detta som en mycket viktig punkt eftersom de anser att de borgerliga aldrig kommer att gå med på höjda energiskatter.

Ett nationellt centrum för miljöteknikexport ska inrättas, för att öka exporten av svenska produkter, systemkunnande och tjänster.

Det finns en rad andra miljösatsningar som exempelvis en snabb avveckling av bromerade flamskyddsmedel och förbud av AZO-färgämnen i livsmedel.

Fiskestopp

Under rubriken brott och straff finns förslag om ökat skydd för kvinnor, bland annat föreslås skärpt lagstiftning för sexualbrott.

Under boendet föreslås nu att miljökrav ska finnas med för att få ta del av investeringsbidragen.

Där finns också andra miljöpartistiska hjärtefrågor som försök med friår i hela landet, stärkt djurskydd och ett ensidigt stopp för torskfiske om man inte kan nå en internationell överenskommelse.

Mp och v ska diskutera budet och lämna svar under onsdagen. Mp ville inte på kvällen kommentera de konkreta förslagen.

Samtal med mitten

Tisdagens diskussioner om vem som ska bilda regering nästa vecka innehöll också flera andra turer. På kvällen träffade partiledarna för kd, c och fp språkrören på hemlig plats i Stockholm för att diskutera en mittenregering.

De fyra partierna har tagit upp alla politiska områden och förhandlingarna ses av miljöpartisterna som öppna och givande.

- Eftersom socialdemokraterna inte tycks intresserade av att bilda en koalitionsregering, som är vårt huvudalternativ, är det viktigt att vi lyssnar och ser vad vi kan komma fram till politiskt med mittenpartierna, sade Maria Wetterstrand före mötet.

En mittenregering behöver dock stöd av moderaterna. Men partiledaren Bo Lundgren har svårt att se hur man ska kunna hantera den svåra eurofrågan, liksom skattepolitiken.

- Miljöpartiet vill ju höja energiskatten och det säger vi absolut nej till, påpekade han.

Mats Eriksson/TT Lillemor Idling/TT

ANNONS EXTERN LÄNK

Minska risken för smittspridning under vintern – handla munskydd, hudvård och vitaminer hos MEDS

Meds

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter