Saddam Hussein: Dialog kan leda till fred

NYHETER

Läs intervjun ord för ord där Saddam erbjuder Bush en tv-debatt

Här är, på svenska, utdraget som sänts ur den intervju CBS´ reporter Dan Rather gjort med Saddam Hussein.

Hela intervjun ska enligt uppgift sändas i dag i amerikansk tv.

Dan Rather: Herr president, tänker ni förstöra Al Samoud-missilerna som FN förbjuder? Kommer ni att förstöra dessa missiler?

Saddam Hussein: Vårt åtagande består i att foga oss i resolutionen och att tillämpa den i enlighet med Förenta Nationernas vilja och på den grunden har vi handlat och kommer att handla.

Som ni vet tillåter FN-resolutionen Irak att tillverka land-till-land raketer.

Dan Rather: Jag vill vara säker på att ni förstår, herr president. Ni kommer inte att förstöra dessa missiler?

Saddam Hussein: Vilka missiler? Vad menar ni? Vi har inga missiler utom dem som följer FN:s specifikationer och inspektörerna är här och de ser. Jag tror att Förenta Staterna vet och att världen vet att Irak inte har något av det som påstås på högre politiska nivåer.

Och jag tror att röran som pågår och alla dessa flottor och dessa truppkoncentrationer, allt är till för att dölja den stora lögnen om att Irak har massförstörelsevapen som biologiska, kemiska och kärnvapen. Så missilerna ni pratar om, missilerna som bryter mot Förenta Nationernas resolution, de finns inte, de har blivit förstörda.

Dan Rather: Vad tycker ni är viktigast för det amerikanska folket att förstå vid denna avgörande historiska tidpunkt?

Saddam Hussein:Först att ni talar om för dem att det irakiska folket inte är det amerikanska folkets fiende. Om det amerikanska folket vill veta mer genom dialog i televisionen så är jag beredd att tala med herr Bush, med herr Bush, Förenta Staternas president, och framträda tillsammans med honom i television. Och då skulle jag säga vad jag har att säga om den amerikanska politiken och han kan säga saker om den irakiska politiken, och det skulle visas i televisionen på ett rättvist och rimligt sätt.

Dan Rather: Talar ni om en debatt? Ja, en debatt. Det är nytt. Ni säger att ni är villig, ni föreslår, ni begär en debatt med president Bush i tv?

Saddam Hussein:: Ja, just det. Vi begär inte en strid med vapen. Allt jag frågar efter är att få framträda inför det amerikanska folket och andra folk i en direkt diskussion, i ett samtal mellan mig och herr Bush som sänds i tv.

Det är ett tillfälle för honom om han är övertygad om sitt ställningstagande, om förberedelser för krig, eller alla andra avsikter, att övertyga hela världen om skälen som rättfärdigar ett krig. Och det är en möjlighet för oss att tala om för världen våra skäl till att vilja leva i fred.

Dan Rather: Det här är inget skämt?

Saddam Hussein:Inte alls. Jag skämtar inte. Det här är för att jag respekterar amerikansk allmän opinion. Att föra en dialog kan leda till fred. Varför inte ta en debatt?

Intervjun med Saddam

Simone Söderhjelm (Översättning)