Gudrun ångrar inte sitt talibanuttalande

NYHETER

Läs hela chattsammandraget med Gudrun Schyman

- Jag ångrar inte mitt uttalande och jag jämförde inte svenska män med talibaner. Jag sa att samma norm, samma mönster - dvs. underordning och förtryck av kvinnor - finns både i Afghanistan och Sverige, säger Gudrun Schyman i chattet med Aftonbladets läsare.

Läs hela chattsammandraget här:

Gudrun Schyman säger: Hej och välkomna att chatta med mig.

Jonny säger: Om Vänsterpartiet skulle komma i regeringsställning efter valet (högst osannolikt). Vilka ministerposter skulle då vara viktigast att tillsätta?

Gudrun Schyman säger: Oavsett om vi sitter i regering eller inte tycker vi att det är viktigt att sätta in en bostadsminister. Bostadsfrågan är viktig och behöver en egen ministerpost. Likaså behöver vi ha en jämställdhetsminister så att vi kommer till rätta med diskrimineringen av kvinnor.

Rikard säger: Hejsan Gudrun! Hur ska Vänstern få till mer bostäder i innerstan i Sthlm?

Gudrun Schyman säger: Vi behöver bygga mer bostäder. Både i innerstaden och i ytterkommunerna. Därför har vi föreslagit att 40 000 nya lägeheter ska byggas per år de kommande tio åren. Hälften av dem ska vara hyresrätter som människor med vanliga inkomster ska ha råd med. Därför behövs statliga investeringsbidrag.

micke säger: Tycker du att våra gamla som "byggde" sverige behandlas bra i förhållande till invandrare här?

Gudrun Schyman säger: Det finns brister i äldrevården, för lite personal, för att de gamla ska få den vård de behöver. Det finns fattiga pensionärer som har svårt att få pengarna att räcka till. Det vill vi självklart ändra på, men det har inget att göra med hur människor som kommer till Sverige behandlas. Alla människor har lika värde.

Gynnar säger: Tycker du inte att kvotering är ungefär likställt med att "dumförklara" folk?

Gudrun Schyman säger: Nej! Vi har i dag en kvotering där män väljs att sitta på poster och positioner bara för att de är män och inte alltid förr att de är bäst lämpade. Vi behöver en kvotering för att bryta detta. Målet är jämn könsfördelning.

Håkan säger: Varför är Miljöfrågor i skym undan i detta val. Frågor som bostäder och jämställdhet kommer före. Men utan vår natur överlever inte människan och vad spelar då Bostäder och jämställdhet för roll?

Gudrun Schyman säger: För Vänsterpartiet är inte miljöfrågorna i skymundan. Vi ägnade ett stort seminarium på frågan Rättvist miljöutrymme i går i Almedalen i Visby.

anneli säger: Ska du inte pressa Göran Persson efter valet med att V ska vara med i regeringen?

Gudrun Schyman säger: Jo. Det tänker jag göra om följande förutsättningar är uppfyllda:

1. S och V får tillsammans majoritet i riksdagen.

2. Vi kommer överens om vad som behöver göras de kommande fyra åren.

Luria säger: Sjukvård i kris. Vänsterpartiet i opposition till privat vård! Kommentar?

Gudrun Schyman säger: Sjukvårdens kris beror på flera saker. 1. För lite personal. 2. För lite statsbidrag. 3. För låga löner.

Privatisering löser inte dessa problem.

Antikommunisten säger: Vad anser du om de framgångsrika högervindar som blåser i Europa?

Gudrun Schyman säger: Jag tror de beror på att politiken har elitiserats, många människor känner sig inte företrädda. Samtidigt har klassklyftorna ökat och kombinationen av att leva i ett utsatt läge och att inte känna sig delaktig i den politiska processen gör att högerextrema, förenklade lösningar med syndabockstänkande kan gå hem.

Jan säger: Ångrar du inte ditt uttalande där du jämförde svenska män med talibaner, om du är riktigt ärlig?

Gudrun Schyman säger: Nej, jag ångrar inte mitt uttalande och jag jämförde inte svenska män med talibaner. Jag sa att samma norm, samma mönster - dvs. underordning och förtryck av kvinnor - finns både i Afghanistan och Sverige. Det tar sig olika uttryck beroende på vilket bland man tittar på, men orsaken till våld och förtryck av kvinnor är de samma.

Ulrika säger: Hej Gudrun, Hur tycker du att Sverige skall ställa sig till ett gemensamt Europeiskt försvar?

Gudrun Schyman säger: Jag tycker inte att Sverige ska vara med och bygga upp ett gemensamt europeiskt försvar. Sverige är och ska fortsättningsvis vara ett alliansfritt land, men naturligtvis delta i internationella fredsbevarande insatser under FN-mandat´.

Niclas säger: "Antikommunistens" fråga gällde de borgerliga framgångarna i Europa inte högerextremister. Hur förklarar Du att Europas folk väljer borgerliga regeringar istället för socialistiska?

Gudrun Schyman säger: Den politik som förs inom ramen för EU och som lanserar som "den enda vägens politik" är i stora drag samma politik som borgliga partier står för, särskilt gäller det den ekonomiska politiken. Det finns alltså en samstämmighet mellan lanseringen av EU-projektet och borglig politik. Samtidigt ser vi en växande opposition i samtliga länder.

Maruska säger: Vad ska ni göra för att få låginkomstagare att ha det bättre och inte behöva känna sig mindre värda än andra ?

Gudrun Schyman säger: Orsaken till många låga löner är värderingar. Inom områden där kvinnor är i majoritet är lönerna låga - vi har lön efter kön. Detta är diskriminering. Vi vill komma till rätta med det genom att förändra de fördomsfulla attityder som finns hos många arbetsgivare. Inom offentlig sektor är vi själa arbetsgivare och där vill vi höja lönerna.

Josefine säger: Hej Gudrun! Att det inte är så många unga som engagerar sig i politik idag vet nog dom flesta. Hur gammal var du när du börja engagera dig? Och varför?

Gudrun Schyman säger: Jag var nästan 30 år. Jag var alltså inte partipolitiskt engagerad som ung. I dag är väldigt många unga människor politiskt intresserade och engagerade men alla väljer inte att gå raka vägen in i ett parti, utan engagerar sig i nya nätverk eller andra folkrörelser som kvinno-, miljö och solidaritetsrörelsen. Jag delar alltså inte uppfattningen att unga skulle vara ointresserade.

ippon säger: Studenter har mindre pengar än de fattigaste pensionärerna och har dessutom fler utgifter, varför nämns inte de i diskusionerna där man lyfter fram fattiga människor? vet du hur mycket en studet har att leva på?

Gudrun Schyman säger: Ja, jag vet vad studiebidraget ligger på. Sedan beror det på vad man har för övriga utgifter. Vi har varit med och höjt beloppet för de inkomster som inte påverkar studiebidraget. I dag kan man tjäna betydligt mer än tidigare.

svenssonkommunisten säger: En liten betygsfraga--- Varfor vill (V) att brakiga Janne som skolkar och inte alls gillar skolan ska fa samma betyg som Olle som skoter sig och vill satsa pa en akademisk framtid?

Gudrun Schyman säger: Vi säger inte att de ska ha samma betyg. Vi säger att man ska ha en betygsfri skola, vi ser ingen anledning att gradera barnen i skolan. Målet för skolan måste vara att alla blir godkända. Betygen skapar hets och stress och försvårar en utveckling av pedagogiken. Det blir ett lärande för betygen i stället för livet.

SambaTirre säger: Hur kan det vara rättvist att man ska betala pengar för att man lyckas med att tjäna pengar? syftar på förmögenhetsskatt.....

Gudrun Schyman säger: Skatt är ett sätt att fördela inkomster och utgifter mellan grupper och generationer. Vi tycker att det är rimligt att de som har mer pengar betalar mer än de som har mindre. Alla slags inkomster vare sig de kommit genom eget eller andras arbete ska finnas med i skatteunderlaget.

Mats säger: Hej Gudrun!

Jag saknar en riktig vänster. Om vi nu inte längre har råd med ex vis smärtlindring i livets slutskede(hörde det idag) vill jag betala en högre skatt. Varför tar ingen den debatten?

Gudrun Schyman säger: Jag tror inte att debatten om smärtlindring i livets slutskede handlar om pengar. Vi har i dag möjligheter att ge smärtlindring och det görs på många håll. Om man på något håll inte gör det beror det sannolikt på att man gjort en annan prioritering.

Millan säger: Igår läste jag att lönerna inom vänsterpartiet är dom mest ojämställda (nackdel för kvinnorna). Vad tycker du om det, och allmänt om politikernas löner?

Gudrun Schyman säger: Att vi skulle ha löneskillnader som är diskriminerande på Vänsterpartiets kansli är lögn. De uppgifter som spridits i viss media är felaktiga. De löneskillnader som finns beror på olika lång anställningstid. De som har arbetat i fem dagar har lägre lön än den som arbetat i fem år. Det tycker jag är rimligt, efter fem år är lönen lika. Detta oberoende av kön.

Charlie säger: Hej hur tänker göra för att få ner arbetslösheten? Nu när det har varit många varsel i år..

Gudrun Schyman säger: Varsel och företagsflytt måste vi möta med tuffare regler och lagstiftning. I dag är det extremt billigt för internationella företag att lägga ned lönsam verksamhet i Sverige. Vi vill ha minst lika stränga regler här som i andra europeiska regler. Vi vill också att anställda ska kunna ta över lönsamma företag.

BaraOrd säger: Hej Gudrun,

Ska inte lönen kopplas till kompetens och inte till anställningstid ?

Gudrun Schyman säger: Jo, det ska den också. Men de löneskillnader som refererades gällande Vänsterpartiets kansli gällde samma befattningar. Självklart finns det också löneskillnader beroende på att befattningarna kräver olika kompetens.

MIKE säger: vad tycker du om positiv särbehandling? syftar på mona sahlins uttaladnde, om att diskriminera svenskar på arbetsmarknaden.

Gudrun Schyman säger: Jag tror att det kan vara användbart på det viset att om vi har sökanden som uppfyller de krav som ställs och att någon av de sökande har annan bakgrund med andra språkkunskaper och liknande så kan det ses som en fördel, en extra merit.

Siggan säger: varför ska man rösta på vänsterpartiet i valet i höst? jag är första gångs väljare.

Gudrun Schyman säger: Om man delar våra värderingar, rättvisa, solidaritet och respekt för människors lika värde och vill se detta förverkligat i praktisk politik så ska man rösta på Vänsterpartiet.

Babysnake säger: varför va inte du med och spelade golf med clinton och gänget

Gudrun Schyman säger: Gudrun Schyman säger: Jag var inte tillfrågad överhuvudtaget, Hade jag fått frågan så hade jag sagt nej, eftersom jag är på Gotland och talar politik. Jag prioriterar det framför golf. Uppriktigt sagt så kan jag inte spela golf, jag har aldrig gjort det.

Gudrun Schyman säger: Då säger jag hej då med soliga hälsningar från Gotland. Jag tackar för alla intressanta frågor och hoppas vi kan höras av igen. Hej då!

Moderator säger: Tack Gudrun Schyman. Imorgon kan ni chatta med Lars Leijonborg (fp) 16.00