Vaccin mot aids redan om fem år

NYHETER

Svensk expert: Vaccinet kommer inte kunna hjälpa alla

Det är långt tills aidsepidemin är under kontroll.

Men redan inom fem år kan ett aidsvaccin finnas ute på marknaden.

- Det kommer antagligen inte vara hundraprocentigt skyddande. Det kommer att ta jättelång tid att hitta ett sådant vaccin, säger PehrOlov Pehrson, infektionsläkare vid Huddinge Universitetssjukhus och Läkare Utan Gränser, till aftonbladet.se.

Fram till 2020 kommer aidsepidemin att skörda 68 miljoner liv i de värst drabbade länderna. Siffran är drygt fem gånger högre än den för de senaste de senaste 20 åren, sedan aids upptäcktes 1981. Därmed är utmaningen att hitta sätt att behandla smittan och vaccin att stoppa den med större än någonsin.

Och snart kan faktiskt det första vaccinet nå marknaden. Brittiska BBC rapporterar att ett amerikanskt företag kan ha sitt första vaccin klart redan inom fem år – och därmed fem år tidigare än beräknat.

Delar av arbetet med de kliniska studierna kommer presenteras under den pågående FN-konferensen i Barcelona om aids. Men först nästa år avbryts studien och man lämnar ut vilka som fått det vaccin man hoppas på och vilka som fått verkningslös substans.

Inget tyder dock på att man kommer att skapa det perfekta vaccinet.

Vaccin för den rika världen

Studierna som bedrivs just nu testar vaccinets effekt på en av det femtontal varianter av HIV som upptäckts. De bedrivs dessutom i USA och Thailand – och i det senare landet dominerar en helt annan typ av HIV.

- Man prövar mot den typ som dominerar i den rika världen och inte den typ som flertalet smittade har, säger PehrOlov Pehrson.

Han har en lång erfarenhet av arbetet mot hiv/aids och har ett internationellt perspektiv genom sitt engagemang i Läkare Utan Gränser. PehrOlov Pehrson pekar på en rad andra problem för den som försöker skapa ett vaccin.

När man betänker att många i tredje världen dör av mässlingen, trots att det vaccinet ges en enda gång blir problemen tydliga.

- Att tänka sig att det skulle fungera när man måste ge det flera gånger är otroligt, säger PehrOlov Pehrson.

Dessutom är alla vaccintester förenade med ett etiskt dilemma. De nu pågående kliniska studierna bedrivs på försökspersoner ur två grupper – drogberoende i Thailand och homosexuella i USA.

För att få fram säkra data måste dessa fortsätta utsätta sig för smittan.

- Om alla som är med alltid använder kondom och rena sprutor kan man aldrig påvisa någon skillnad. Vaccinprövningar är alltid svåra att genomföra etiskt, moraliskt och politiskt, säger PehrOlov Pehrson.

Pengar för fungerande vaccin

Alla rapporter om nya preparat bör också tas med försiktighet. Företagen har ett intresse av att visa att man har kommit längst.

- Det första företag som får fram ett fungerande HIV-vaccin kan tjäna massor av pengar, säger PehrOlov Pehrson.

Det amerikanska företaget VaxGen tillhör dock de som länge arbetat för att få fram ett vaccin. Man genomför just nu de sista kliniska testerna och säger sig vara det företag som kommit närmast ett fungerande vaccin.

Liksom de flesta vaccin som testas av andra företag påverkar det immunsystemet så att det producerar antikroppar. Meningen är att dessa antikroppar ska fästa sig vid ett protein på virusets yta.

Det är detta protein som viruset använder för att nå de friska cellerna och forskarna hoppas att antikropparna på så vis ska helt ska stoppa viruset från att nå cellerna.

Endast åtta vaccin testas just nu världen över på människor. De nya vaccinerna går dock ett steg längre. Istället för att bara arbeta med immunförsvarets antikroppsberoende del försöker forskarna även framkalla celler som skyddar mot infektion.

Mattias Lundell