Värmlandsvarg som dödade boskap får skjutas

NYHETER

Skyddsjakt tillåten andra gången sedan 1960

Vargen i värmländska Väse, som i juni dödade fem kalvar, får skjutas. Det beslöt Naturvårdsverket på onsdagen. Det är andra gången som sådan skyddsjakt beviljas.

Flera villkor är dock bundna till beslutet.

Det är endast denna varg som får skjutas och därför måste den kunna identifieras. Jakten måste ske mellan 18 juli och 15 augusti i år och bara i anslutning till att vargen åter angriper kreatur.

Någon generell skyddsjakt på varg som angriper tamboskap tillåts alltså inte.

Naturvårdsverkets beslut bygger på rekommendationer från länsstyrelsen i Värmland.

Länsstyrelsen har hävdat att det under de senaste två åren förekommit ett tiotal vargattacker i området som utgörs av en trekant med Karlstad, Kristinehamn och Molkom som spetsar.

Fortsatta skador

Länsstyrelsen anser att det är samma varg som stått för angreppen och att risken för skador framöver på tamdjur i området är uppenbar.

- Att vi ger tillstånd till skyddsjakt beror på att vi anser att den vargen kan orsaka fortsatta skador. Dessutom finns det många vargar i Värmland och därför hotar inte jakt på en enstaka varg vargstammens överlevnad, säger Johan Axell, tillförordnad generaldirektör vid Naturvårdsverket.

Av dagens omkring 100 vargar i Sverige lever ungefär hälften i Värmland.

Börje Waldebring, jakt- och viltvårdsansvarig inom Lantmännens riksförbund, är nöjd med Naturvårdsverkets beslut.

- Det är ett rimligt beslut. Det här angreppen har skett i kreaturtäta områden ett par mil utanför Karlstad. Jag anser att vi ska rovdjur, men vi ska inte tillåta etableringar på olämpliga ställen. Därför gäller det att få till stånd så skonsam och selektiv jakt som möjligt, säger Börje Waldebring.

Elstängsel räcker

Gudrun Lindvall, riksdagsledamot för miljöpartiet, är kritisk till Naturvårdsverkets beslut.

- Vargar respekterar elstängsel. Vi vet att om man sätter upp fungerande elstängsel så går inte vargen igenom.

Innebär inte ökad vargstam att antalet tamdjur som tas av vargar ökar?

- Nej. Vi kommer att ha problem med vargar som vandrar eftersom vi inte vet var de är. Men med vargar som befinner sig inom stationära områden är det inga problem. Det är bara att hägna in kreaturen med elstängsel.

- Det pris vi måste betala för fler vargar är färre rådjur och älgar att jaga. Men vi behöver inte betala i form av tamdjur, säger Gudrun Lindvall.

Naturvårdsverket har bara en gång tidigare sagt ja till skyddsjakt på varg. Då gällde det den rikskända varghonan Ylva i Värmland som avlivades 1993.

En ansökan om skyddsjakt på varg i Kalmar län avslogs dock eftersom verket anser att man bör avvakta.

Läs också

TT