Läkarna blir rika på kriget

Åker till Afghanistan i ett halvår – kommer hem som miljonärer

Foto: AP
Amerikansk sjukvårdare på uppdrag i Afghanistan.

De åker till Afghanistan för att rädda liv och kommer hem som miljonärer.

Försvaret tvingas betala skyhöga löner för att locka läkare till utlandstjänst.

Samtidigt som soldaterna får en månadslön på 21 500 kronor.

Svåra att locka.

När försvarsmakten ska rekrytera till den svenska Afghanistanstyrkan är det en ständig brist på medicinsk personal.

Därför tvingas man betala upp till 120 000 kronor i månaden i grundlön till en läkare.

Med de olika tilläggen kan en läkare tjäna nästan en miljon kronor på sju månaders tjänstgöring.

Bristen på framför allt kirurger har gjort att den svenska styrkan i Mazar-e-Sharif tidvis saknat ett fullvärdigt läkarteam.

– Ibland har vi bara haft en narkosläkare och ibland bara en kirurg, säger Per Örtenwall på Försvarsmedicinskt centrum i Göteborg.

Längden avgörande

Han utbildar de läkare och sjuksköterskor som ska till Afghanistan och har själv tjänstgjort där vid tre tillfällen. Enligt honom beror läkarbristen på den halvårslånga tjänstgöringen.

– De erfarna läkare vi vill ha är ofta en bit över 40, de har familj och karriär och för dem är sex månader för lång tid. Men om vi kunde minska tjänstgöring till sex veckor skulle det nog gå lättare, säger Per Örtenwall.

Har högst lön

Läkare är den högst betalda yrkesgruppen av alla i den svenska styrkan och tjänar nästan dubbelt så mycket som juristerna med sina 55 000 i månaden. Därefter kommer prästerna med 45 000 och sjuksköterskorna med 41 000 kronor i månaden.

En vanlig skyttesoldat får 21 500 kronor i månaden i grundlön. Alla får samma tillägg om 14 500 kronor i risk- och utlandsersättning.

Men enligt Officersförbundet orsakar de stora löneskillnaderna ingen osämja bland manskapet i Afghanistan.

– För våra medlemmar, soldater och officerare, så är det ju helt avgörande att det finns fungerande sjukvård. Ska man jobba i de här områdena vill man ha den bästa vården om något skulle hända, säger Lars Fresker ordförande i officersförbundet.