Lagen skärps för barnporrbrott

NYHETER

Nu blir det även förbjudet att titta på barnporr

Det är förbjudet att ladda ned barnporr - men inte att titta på bilderna på nätet.

En ny lagändring som röstades igenom i dag gör allt barnporrsurfande olagligt.

Spridning och nedladdning av barnporr är redan olagligt. Däremot är det fritt fram att betala för att titta på bilder på nätet. Det räknas inte som innehav och personen som bara surfar kan därför undgå att begå någon brottslig handling.

Det vill riksdagen och regeringen komma åt med den nya lagändringen, skriver tidningen Riksdag och Departement på nätet.

Preskriptionstiden förlängs

Det krävs att personen har begått någon typ av aktiv handling för att kunna dömas. Det kan till exempel handla om att ha betalat för bilden. Detta för att försäkra sig om att den straffade avsiktligt tittat på barnporren.

Lagen skärps också så att den som begått en brottslig handling gällande barnpornografibrott ska kunna dömas i Sverige även om handlingen ägt rum utomlands.

Preskriptionstiden förlängs och all barnpornografisk skildring av pubertetsutvecklade barn under 18 år blir straffbara.

De delar som kräver en grundlagändring kommer att träda i kraft 1 januari 2011. De övriga ändringarna går igenom redan 1 juli i år.

Okända barn

Polisen vet fortfarande lite om vilka barnen är som förekommer på de mängder av barnpornografiska bilder som cirkulerar på internet. En del av dem är barnsexturisters egna bilder, andra verkar vara publicerade i studios eller i hemmiljö. Vissa av bilderna är tagna i smyg, skriver organisationen Ecpat på sin hemsida.

Mycket tyder på att det finns en koppling till konsumtionen av barnpornografi och övergrepp på barn.

Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år eller böter.

Om brottet bedöms som grovt kan det ge fängelse i högst sex år.