Katastrofläge i fyra delstater

NYHETER

Fångar utbildas i oljesanering

Samtidigt som nationalgardet kallats in för att bekämpa oljan från den stora läckan i Mexikanska golfen utbildas nu delstaten Louisianas fångar i oljesanering.

Foto: (Klicka för större grafik.)

Kriminalvårds- och miljövårdsmyndigheterna samarbetar för att lära upp fångarna, sade guvernör Bobby Jindal på fredagen. Också nationalgardets chefer får lära sig att rensa stränder och ta hand om oljan så att de i sin tur kan utbilda sitt manskap.

Sedan oljan nådde Louisianas känsliga kust sent på torsdagen arbetar myndigheterna och BP:s folk dygnet runt med att försöka samla upp den.

Under fredagen utlyste delstaterna Alabama och Mississippi, liksom tidigare Louisiana och Florida, katastrofläge inför oljehotet.

De fyra delstaterna har inom sitt område nästan hälften av USA:s ekologiskt känsliga våtmarker.

Värsta i USA:s historia

Med cirka 800 000 liter olja som rinner rakt ut i havet varje dag kan katastrofen snart vara jämförbar med den då Exxon Valdez gick på grund utanför Alaska 1989 och som hittills betecknats som den värsta i USA:s historia.

– Oljeläckan utgör ett allvarligt hot mot vår natur och vår ekonomi, sade Alabamaguvernören Bob Riley. Med våra naturresurser, vår sysselsättning och våra kustsamhällen i riskzonen, har Alabama inte råd att ta någonting för givet.

Guvernör Haley Barbou i Mississippi sade att han beordrat Mississippis nationalgarde att hjälpa de lokala myndigheterna med katastrofansvaret.

Andra oljekatastrofer

Oljetankern Prestige sjönk 2002 utanför Spaniens kust. Cirka 70 miljoner liter olja läckte ut i havet.

En av de största katastroferna hittills skedde 1989 då oljetankern Exxon Valdez gick på grund utanför Alaskas kust. Närmare 50 miljoner liter olja läckte ut.

Färskaste exemplet från Mexikanska golfen skedde vid en explosion vid ett oljeutvinningshål i Campeche-bukten 1979. Då rann 636 miljoner liter olja ut i havet. Läckan höll i sig i flera månader.

119 000 ton råolja läckte ut från tankern Torrey Canyon utanför Cornwall i England 1967.

En oljetanker kolliderade med en oljeplattform i Persiska viken 1983. Nära 350 miljoner liter olja läckte ut.

Oljetankern Amoco Cadiz var lastad med 220 000 ton olja när den gick på grund 1978 utanför Frankrikes kust.

TT