SD:s vågmästarställning hotad i flera kommuner

avOlof Jönsson

Partiet har lockat
för få kandidater

SD går starkt framåt på lokal nivå och tidningen Expo skriver att partiet blir ensam vågmästare i 30 kommuner.

Men enligt Bo Per Larsson på SKL är det långt ifrån säkert att det blir så.

– Sannolikt får de tomma stolar i en del kommuner och kan av det skälet gå miste om vågmästarrollen.

kandidatbrist Bo Per Larsson på Sveriges Kommuner och Landsting tror inte att SD i praktiken kommer kunna fungera som vågmästare i alla 30 kommuner.

Medan rösterna till riksdagsvalet fortfarande kontrollräknas är det klart att SD är valets stora vinnare på lokal nivå.

Tidningen Expo som kartlägger antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället skriver efter en genomgång av de preliminära valresultaten att SD ser ut att bli vågmästare i flera kommuner.

Enligt Expo är SD ensam vågmästare i 30 kommuner. I 27 kommuner är partiet dessutom vågmästare med småpartier som inte finns representerade i riksdagen.

Brist på kandidater

Bo Per Larsson som är chef på sektionen för demokrati och styrning på Sveriges kommuner och landsting (SKL) har också räknat på valresultatet och kommit fram till liknande siffror.

Han tvivlar dock på att SD:s ställning verkligen blir så stark eftersom partiet inte har tillräckligt många kandidater – vilket kan hota vågmästarrollen.

– I praktiken ser man redan att de inte haft listor överallt och sannolikt får de tomma stolar i en del kommuner, säger han till Aftonbladet.

Den bilden stärks av Svenska Dagbladet som skriver att SD totalt har 63 tomma stolar i 52 fullmäktigeförsamlingar runt om i landet.

Dessutom saknas ersättare i 51 kommuner vilket innebär att antalet tomma stolar kommer att öka om någon politiker hoppar av sitt uppdrag.

Den utvecklingen är inte orimlig med tanke på att antalet tomma SD-stolar ökade från 14 till 56 under förra mandatperioden.

Gamla och nya allianser

Ett annat möjligt hinder för Sverigedemokraterna är att partierna bildar lokala allianser som neutraliserar vågmästarrollen. I många fall är det allianser som funnits länge.

– Det är inte bara MP som samarbetar med de borgerliga utan också till exempel Centerpartiet som samarbetar med Socialdemokraterna. Därför är det nästan omöjligt just nu att säga var SD får en faktisk vågmästarställning.

I andra kommuner har samarbetena det uttalade syftet att stoppa Sverigedemokraterna. I Norrköping sade til exempel Socialdemokraterna och Moderaterna redan innan valet att man skulle göra upp om viktiga frågor.

– Det block som får flest röster bildar ett minoritetsstyre. Men stökar Sverigedemokraterna till det på något vis så vill partierna ha sådana kontakter att SD inte får inflytande över de frågorna.

ARTIKELN HANDLAR OM

Valet 2010