Centerpartiets budgetsatsning: vill införa "digital allemansrätt"

avPär Karlsson

Foto: LOTTE FERNVALL
Emil Källström har fått uppdraget att leda utvecklingen av Centerpartiets ekonomiska politik.

Många bor och arbetar fortfarande på ställen där surf- och mobiltäckningen är mycket bristfällig.

I sin kommande budget lanserar Centerpartiet en åtgärdsplan för att förstärka bredbandsutbyggnaden och mobiltäckningen i hela Sverige.

– Vi har ett digitalt utanförskap i det här landet, säger ekonomiska talespersonen Emil Källström.

I höst ska de fyra Allianspartierna presentera egna budgetar. Det är första gången sedan man tillsammans vann regeringsmakten 2006. Under våren lägger man ett gemensamt svar på regeringens vårändringsbudget, men lägger samtidigt fram enskilda vårmotioner.

Redan nu kan Aftonbladet berätta om en del av Centerpartiets vårmotion, som blir en viktig satsning man lägger i sin skuggbudget i höst. Det handlar om pengar till bredbandsutbyggnad och bättre mobiltäckning. Man kallar satsningen för en färdplan mot "digital allemansrätt".

– Täckningen när det gäller surf och mobil i dag är inte alls bra nog. Allt fler av de tjänster vi använder och det som anses behövas för att leva ett gott liv bygger på någon form av internetuppkoppling, bredband eller mobildata. De delar av landet som inte kan uppvisa det hamnar efter i utvecklingen, säger ekonomiska talespersonen Emil Källström (C).

Han lyfter fram att digitala betallösningar - som Swisch - är ett viktigt medel på marknader och småbutiker på landsbygden.

– Om inte täckningen fungerar är det hela kategorier av företagare som får det svårare. Tillgång till digital infrastruktur är en grundförutsättning, precis som vägar och rinnande vatten, för att bo och verka.

Satsar på bredbandsutbyggnad

Alliansregeringen lanserade en satsning på bredbandsutbyggnad på 3,25 miljarder fram till 2020, en satsning som ligger kvar. Utöver det vill C satsa 18 miljoner per år på regionala "bredbandskoordinatorer".

– De är till för att utbyggnaden ska ske på det mest effektiva sättet. Tyvärr drar ju regeringen ned på det. Det är mycket stora ord från dem, men de drar ned på pengarna till bredbandsutbyggnad.

Den förra regeringen tillsatte en utredning som Post- och Telestyrelsen gör, som skulle se över den framtida användningen av 700 MHz-bandet, som i dag används till marksänd digital-tv. Den lämnas över till regeringen i dagarna. C sätter mycket hopp till "700-bandet" när man vill förbättra mobiltäckningen.

– Vi har ju sett att det skulle passa väldigt bra för att bygga ut täckning där det i dag inte finns. På väg till och i fjällvärlden eller andra vita fläckar, som behöver täppas till. Det handlar om att öppna för den möjligheten, sedan låta operatörer bygga ut. Det här är något som kommer skötas av marknaden, men det behövs starka krav på att de levererar täckning, säger Källström.

Dessutom vill C att operatörernas täckningskartor ska förbättras och satsa på så kallade "Samhällsmaster".

Satt bredbandsmål till 2020

Men samtidigt hoppas man också att civilsamhället ska kunna spela en viktig roll.

– Det är ett rejält antal tusen människor i Sverige som inte har tillgång till internet. Vi har ett digitalt utanförskap i det här landet. Där spelar ju studieförbunden en viktig roll, de har kurser där folk kan lära sig hantera sin nya smartphone eller dator.

Partiets målsättning är att dagens 57 procent som har tillgång till 100 MBit:s bredbandshastighet ska ha höjts till 90 procent år 2020.

– Och så måste vi jobba kontinuerligt med att förbättra mobiltäckningen och mobildatatäckningen blir bättre. De sista vita fläckarna måste suddas ut.

ARTIKELN HANDLAR OM