Målet: Tillverka 60 svenska atombomber per år

Vinden susar stilla bland tallarna häruppe på berget. Det gamla kyltornet har inget att kyla längre. Mossan har växt på det i många år. En dag som denna är det svårt att föreställa sig att det var här – rakt under mina fötter – sprängämnet till de svenska atombomberna skulle tillverkas.

De svenska sprängningarna hördes flera mil

ÄMNEN I ARTIKELN

Hiroshima 70 år

Historia

Kalla kriget

USA