Vårbudgeten 2015

20 frågor och svar om vårbudgeten

Av: 

Olof Svensson

NYHETER

Regeringen har nu lagt fram vårbudgeten.

Men vad innehåller den?

Aftonbladet reder ut 20 av de frågor som läsarna ställt under dagen.

LÄS OM Vårbudgeten 2018 här!
Vad är skillnaden mellan höst- och vårbudgeten?

Svar: Höstbudgeten innehåller regeringens förslag till statsbudgeten inför nästa år. Här finns runt 500 anslag grupperade på olika utgiftsområden och en redovisning över alla statens inkomster och utgifter.

Vårbudgeten innehåller förändringar i höstbudgeten samt en bedömning av det ekonomiska läget. Eftersom regeringens höstbudget fälldes och Löfven hittills fått regera med Alliansens budget är vårbudgeten i år extra betydelsefull. Det blir första gången S och MP får regera med sin egen ekonomiska politik.

Vad händer med budgeten nu?

Svar: Riksdagen kommer att rösta om budgeten i juni. Om decemberöverenskommelsen hålls kommer Alliansen inte att fälla den. Allianspartierna har dessutom sagt att man kommer lägga varsin egen budget.

När börjar budgeten gälla?

Svar: Många av förändringarna träder i kraft i augusti och september, till exempel satsningen på äldre och höjningen av a-kassan. Andra, såsom gratis medicin till barn, höjd bensinskatt och ändringarna i rut och rot, träder i kraft efter nyår.

Hur finansieras alla reformer?

Svar: En stor del finansieras med hjälp av höjda arbetsgivaravgifter för unga. Det väntas inbringa 5,5 miljarder i år och 16 miljarder nästa år. Slopat rut-avdrag för läxhjälp och höjd skatt på bensin är andra finansieringar.

Vilka är de stora vinnarna och förlorarna?

Svar: Ensamstående föräldrar, arbetslösa och anställda inom äldreomsorgen är några av vårbudgetens vinnare. Företagare som vill anställa unga, de som använder bilen mycket och de som planerar omfattande renoveringar hemma finns bland förlorarna.

När kommer den bortre gränsen för sjukförsäkringarna försvinna?

Svar: Regeringen har varit tydlig med att den bortre gränsen, det vill säga då man inte längre har rätt till fortsatt sjukersättning, ska tas bort. Regeringens plan är att gränsen ska försvinna den 1 januari 2016.

Vad händer med pensionärsskatten?

Svar: Regeringens ambition är att pensionärsskatten ska sänkas, men först nästa år. Det är fortfarande oklart med hur mycket.

Vad händer med fas3?

Svar: Regeringen har lovat att avskaffa Fas 3 och i stället erbjuda långtidsarbetslösa "riktiga" jobb i den offentliga välfärden, så kallade extratjänster. Man avsätter däremot bara 10 miljoner kronor till detta i år. Men satsningen ska växa till 2,4 miljarder 2018.

Kan SD eller Alliansen fälla den här budgeten?

Svar: Om Alliansen står fast vid Decemberöverenskommelsen fälls inte budgeten. Enligt överenskommelsen ska Allianspartierna lägga ner sina röster i riksdagen om deras egen budget ser ut att vinna. SD har inte tillräcklig majoritet i riksdagen för att själva fälla budgeten.

Hur blir det för pensionärerna?

Svar: Bostadstillägget till pensionärer höjs med i snitt 90 kronor i månaden för de cirka 250 000 pensionärer som har tillägget.

Höjs tv-avgiften?

Svar: Ja, tv-avgiften höjs med 140 kronor per år från den 1 juli.

Hur mycket höjs a-kassan?

Svar: Taket i a-kassan höjs så att maxersättningen blir 20 000 kronor per månad de 100 första dagarna. En arbetslös med en inkomst över 25 000 kronor per månad får en förbättring med 3 200 kronor per månad efter skatt. Reformen träder i kraft den 7 september.

Hur dyr blir bensinen?

Svar: Nästa år väntar höjd skatt på bensin och diesel med 55 respektive 60 öre litern.

Hur mycket kostar alla reformer?

Svar: Åtta miljarder i år, 19,97 miljarder nästa år, 22,41 miljarder 2017, 23,07 miljarder 2018 och 18,83 miljarder 2019.

Vad innehåller budgeten för jobbsatsningar?

Svar: Bland annat traineejobb för unga, offentliga extratjänster för långtidsarbetslösa, mer personal i äldreomsorg, infrastruktursatsningar som till exempel järnvägsupprustning och satsningar på utbildning.

Kommer arbetslösheten att minska?

Svar: Regeringens prognos är att arbetslösheten sjunker till 7,5 procent i år, 7,1 procent nästa år och 6,7 procent 2017.

Vad händer med momsen på second hand-butiker?

Svar: Vårbudgeten innehåller inget om detta. Momsfrågan handlar i stället om hur Skatteverket valt att tolka en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Skatteverket ska butiker som är öppna i mer än 24 timmar i veckan och som inte enbart drivs av ideella organisationer betala moms. Magdalena Andersson har tidigare lovat att utreda en eventuell lagändring.

Hur mycket satsas det på skolan?

Svar: Inledningsvis 6 500 nya platser i högskola, vuxenutbildning, folkhögskola. Satsningen beräknas kosta 610 miljoner 2015.

När blir det klart hur mycket pengar försvaret ska få?

Svar: Regeringen lägger fram sin försvarsproposition den 24 april. Regeringen sitter fortfarande i förhandlingar med KD, C och M - bland annat om hur mycket ökat anslag försvaret ska få framöver. FP har hoppat av förhandlingarna.

Jag vill veta allt om budgeten. Hjälp mig!

Svar: På regeringens hemsida finns budgeten i sin helhet.

”Hur ska jag spara till mina barn?”

ANNONS

Missa inte: De nya muminmuggarna "Gul och Blå" finns nu hos Cervera – förhandsboka nu innan de tar slut!

Extern länk från Cervera

Köp här!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Vårbudgeten 2015

Skatteverket

Alliansen

Magdalena Andersson