I går överens – i dag Natokonflikt

Av: Mathias Asplund, TT

Publicerad:
Uppdaterad:

Olika tolkningar om Nato-utredning skapar förvirring

1 av 2 | Foto: TT
Anna Kinberg-Batra, M-ledare.

Dagen efter försvarsuppgörelsen finns delade meningar om Sverige ska utreda om Nato-medlemskap eller inte.

– Nato och medlemskap ingår i uppgifterna till utredaren, säger moderatledaren Anna Kinberg Batra till SVT Nyheter.

Men statsminister Stefan Löfven (S) håller inte med.

En del i gårdagens försvarsuppgörelse var att regeringen kommit överens med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om att låta en expert analysera Sveriges internationella försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten.

"Medlemsskap ingår"

Allianspartiernas förhandlingskrav var att utreda för- och nackdelar med ett Natomedlemsskap.

– Både Nato och medlemskap ingår i uppgifterna till utredaren, men beslut om medlemskap måste ju politiken fatta. Det är en fråga för regering och riksdag och inte för utredaren, säger Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra till SVT Nyheter.

Löfven: Nej

Men enligt Stefan Löfven finns redan ett Natosamarbete. Han säger att det inte är en utredning om Natomedlemsskap.

– Eftersom det står att det inte är det, så är det inte det, nej, säger statsminister Stefan Löfven till SVT Nyheter.

Löfven menar att det är en rapport som tittar på för- och nackdelar med olika samarbeten – Nordefco, bilateralt med Finland, med Nato och med andra.

Bildt: Regeringen har panik

Förre utrikesministern Carl Bildt (M) gav sig in i debatten på Twitter och berättade sin syn på konflikten.

– Svenska regering verkar vara i ett tillstånd av panik över varje tanke på att ens nämna medlemskap i Nato. Fånge i fördomar från det förflutna, skrev han.

"Medvetet luddigt"

Konflikten handlar om att det omtvistade stycket är luddigt skrivet, enligt statsvetaren Ulf Bjereld. Samarbeten och medlemskap, bland annat med Nato, nämns i texten.

Men det står också att "Analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten".

– Det förvånade mig något att allianspartierna accepterade en så stark formulering, säger Ulf Bjereld till TT.

Men han säger också att Kinberg Batras tolkning inte är fel.

– Läser man texten så står det att man ska analysera samarbeten och medlemskap. Sedan nämns ett antal olika organisationer, bland andra Nato, säger Ulf Bjereld.

– På det sättet har Batra rätt, att för och nackdelar med medlemskap i Nato ska utredas.

Han tror att texten medvetet har skrivits på ett luddigt sätt för att komma runt oenigheten mellan Allianspartierna och regeringen under förhandlingarna.

– Det har man löst med skrivningar som kan tolka på olika sätt, säger Bjereld till TT.

Publicerad: