De borde väl inte ha fått fredspriset?

Nobels fredspris ska tilldelas någon som gjort mänskligheten nytta. I många av pristagarnas fall är det osäkert om det lyckats. Aftonbladet har listat de som kanske inte borde fått fredspriset.

Miljökämpen miljöbov 

Kriget fortsatte – fick pris ändå

Prislösa året