Regeringen

Utredning om vapenexport får kritik

ARCHER konceptet är en vidareutveckling av den Bofors-tillverkade artilleripjäsen 15,5 cm haub 77B, där pjäsens överlavett monterats på en tung terrängvagn (dumper) från Volvo.
ARCHER konceptet är en vidareutveckling av den Bofors-tillverkade artilleripjäsen 15,5 cm haub 77B, där pjäsens överlavett monterats på en tung terrängvagn (dumper) från Volvo.

NYHETER

Stater med för stora demokratiska brister ska inte få köpa svenska vapen, föreslår den så kallade Kex-utredningen.

Otillräckligt, anser kritikerna.

Ett skärpt krav lär minska intäkterna från krigsmaterielexporten.

Regeringen tillsatte för tre år sedan en kommitté för att utreda den svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den för att sedan ta fram ett nytt förslag till krigsmateriellagstiftning. Det efter att riksdagen fattat beslut om att skärpa exportkontrollen till icke-demokratiska regimer.

Samtliga riksdagspartier har suttit med i kommittén och utredningen lämnades i dag till regeringen.

Sverige kan bli unikt

Sverige kan, om förslaget antas, bli unikt enligt utredningens ordförande Hans Wallmark (M).

– Därmed blir Sverige, mig veterligt, det land som kommer att ha ett demokratikriterium, säger han på en pressträff.

Sex av de åtta partierna i utredningen är överens om det mesta, de som avviker i en del är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Utredningen hävdar att export av krigsmateriel även i fortsättningen är nödvändig. Försvarsindustrin är viktig för säkerhets- och försvarspolitiken.

"Ju sämre den demokratiska statusen är desto mindre utrymme föreligger för att tillstånd beviljas", heter det. Medan det i dag är ett hinder om det förekommer "grova och omfattande" kränkningar av demokratiska rättigheter vill utredningen att det ska räcka med det som ryms inom begreppet "allvarliga". Den nuvarande formuleringen är för snäv och tillåter export dit den kanske inte borde tillåtas, enligt utredningen.

Har ett pris

Lena Hjelm-Wallén (S), vice ordförande och tidigare utrikesminister, säger att höjda moraliska och etiska krav har ett pris.

– De potentiella marknaderna för försvarsindustrin kommer att minska, där har vi ett pris att betala, säger Hjelm-Wallén.

"Ett mer restriktivt exportkontrollregelverk kommer att försämra de svenska företagens konkurrensförutsättningar jämfört med företag från andra stater", konstateras också i utredningen.

Utrikesminister Margot Wallström (S) säger, när hon tar emot förslagen, att de nu ska skickas på remiss för att ta in synpunkter.

– Målet är att ta fram ett förslag som kan läggas fram till riksdagen och det som har finansiell påverkan kommer att läggas in i regeringens budgetproposition, säger Wallström och tror att det kan ta minst ett år från remiss till färdigt förslag.

Kompromiss

Vice statsminister Åsa Romson (MP) hävdade nyligen att "vi har stoppat vapenexporten till diktaturer". Partiets företrädare i utredningen, Bodil Valero (tidigare Ceballos) säger att partiet har fått kompromissa.

– Allt kan bli bättre, jag hade gärna sett ett mer absolut hinder, säger Valero.

Hon betecknar ändringen till "allvarliga", när det gäller kränkningar av rättigheter som kan hindra export, som mycket viktig.

Valero anser också att utredningen tydligt säger att försvarsindustrin inte finns i första hand för arbetstillfällenas skull, utan för det svenska försvarets skull.

Ledamoten Lars Ohly (V) anser att demokratikravet är för svagt och kan rundas eftersom det, bland annat, i sista hand är de politiska bedömningarna som avgör export eller inte.

"Stor besvikelse"

Liknande kritik hörs från Anna Ek, ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

– Formuleringarna är inte tillräckligt skarpa för att stoppa vapenexporten till diktaturer, säger hon.

De kriterier om mänskliga rättigheter som finns i dag ska också göras tydligare och mer tillämpbara. När det gäller följdleveranser ska Sverige ta hänsyn till om situationen i mottagarlandet förvärras. Samtidigt ska efterkontrollen skärpas, så att exporterade vapen inte går vidare till annat land.

– Uppdraget var att skärpa vapenexporten till icke-demokratier, men det gör man inte. Det kommer fortfarande att gå att sälja vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter eller som är diktaturer. Då har kommittén misslyckats med sitt uppdrag. Det är en stor besvikelse, säger Anna Ek.

Hon anser att problematiken ligger i att det finns två perspektiv som ska tas hänsyn till i svensk materielexport: dels att man vill minimera exporten, dels att exporten anses vara nödvändig för svensk försvarsindustri. Ledamöterna skriver att båda sidor ska respekteras.

– Baserat på hur det har fungerat fram till i dag får de försvarspolitiska skälen väga tyngst och de demokratiska får stryka på foten.

TT-Aftonbladet

ANNONS

Hemmatest Covid-19 Antigentest finns nu i lager med SNABB leverans.

Extern länk från Quicktest

Köp här

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Regeringen

ÄMNEN I ARTIKELN

Regeringen