Morgan Johansson

'Singlar ska få rätt till insemination'

Av: 

Erik Melin

NYHETER

Regeringen vill ge ensamstående kvinnor rätt till insemination och provrörbefruktning, enligt ett förslag som läggs i dag.

En lagändring har brett stöd i riksdagen.

– Den lagstiftning vi har är gammaldags, skulle jag vilja säga, säger justitieminister Morgan Johansson till Ekot.

Endast ofrivilligt barnlösa som är gifta eller sambo har i dag möjlighet till assisterad befruktning inom den svenska hälso- och sjukvården. Det vill regeringen ändra på eftersom man anser att dagens lagstiftning är gammaldags.

– Den vilar på föreställningen om att man måste vara två för att uppfostra ett barn. Vi tycker att det där är en omodern syn. Det handlar i stället om vilken kärlek och vilken omsorg man ger barnen, inte om man är en eller två, säger Morgan Johansson.

I dag föreslår man i en remiss till lagrådet att lagen ska ändras så att även singelkvinnor får rätt till insemination och provrörsbefruktning.

Morgan Johansson säger att 700 till 800 kvinnor varje år åker till andra länder för att få behandlingarna, vilka man nu alltså vill ge möjlighet till i Sverige.

Går emot Barnombudsmannen

Regeringen går emot flera tunga remissinstanser. Till exempel tycker Barnombudsmannen att kvinnor som vill genomgå assisterad befruktning ska utredas separat av socialnämnden, eftersom det enligt myndigheten innebär en större sårbarhet för ett barn att växa upp med enbart en förälder.

Regeringen vill inte se en sådan utredning och Morgan Johansson tycker att alla ska prövas på ett likvärdigt sätt. Han säger också att en prövning av barnets kommande uppväxtförhållanden görs inför behandlingarna.

– Man tittar på den sociala situationen, och den ekonomiska situationen. Det tycker vi ska göras precis på samma sätt för de ensamstående kvinnorna som för par som vill prövas.

”Konstruerade invändningar lyfts”

Morgan Johansson tycker i och med detta att barnperspektivet är mycket väl tillgodosett.

I riksdagen finns ett brett stöd för att ensamstående kvinnor ska ha rätt till assisterad befruktning. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är dock emot. De två partierna menar att samhället inte ska bidra till att barn föds utan pappor.

– Det är ett stort antal länder som har haft det här under lång tid, och de har inte sett några större bekymmer. Jag menar att de invändningar man lyfter fram ofta är konstruerade, säger Morgan Johansson.

ANNONS

Köp munskydd, Covid antikroppstester & alcogel och minska risken för smittspridning idag!

Extern länk från Meds

Köp nu

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Morgan Johansson

Regeringen

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

Barnombudsmannen