Minister – och styrelseledamot

NYHETER

Ylva Johansson: ”Jag har ingen bra förklaring”

Ministern Ylva Johansson sitter i tre bolagsstyrelser – trots att statsråd inte bör göra det enligt regeringsformen.

Hon har inte heller anmält sitt privata aktieinnehav till statsrådsberedningen.

– Det är uselt. Jag har ingen bra förklaring, säger Ylva Johansson.

Foto: SITTER KVAR Ylva Johansson har varit vård- och äldreomsorgsminister i fyra månader. Ändå sitter hon fortfarande i tre bolagsstyrelser – trots att statsråd inte bör göra detta enligt regeringsformen. Hon har heller inte anmält sitt aktieinnehav.

Den 13 september tillträdde Ylva Johansson som vård- och äldreomsorgsminister i regeringen.

Som alla andra statsråd ska hon direkt informera statsrådsberedningen om såväl sina eventuella uppdrag i svenskt näringsliv som sitt privata aktie- och fondinnehav.

Sålde aktiebolaget

Det visste Ylva Johansson – och därför sålde hon sitt eget aktiebolag Ylva Johansson Utveckling AB.

Hon anmälde samtidigt att hon ville lämna styrelsen i Lundaföretaget Wingård Box och Hö, som sysslar med allt mellan att designa teaterkläder till att sälja hästar och konsthantverk.

Ingenting hände

Dessutom uttalade hon sin avsikt att lämna företaget Politikens och Idéernas Arena AB, men först när bolagsstämman äger rum senare i vår.

Trots åtgärderna hände ingenting.

I Bolagsverkets register finns statsrådet Ylva Johansson fortfarande i tre aktiebolags styrelser.

Och statsrådsberedningen är inte informerad.

– Jag har kollat det och det verkar som det blivit något fel. Jag har levt i tron att jag i två av fallen inte har kvar något styrelseuppdrag, men trots att jag sagt till företagen att jag inte längre vill sitta kvar i styrelserna är det inte anmält till myndigheten.

Behåller aktierna

Ylva Johansson tycker att det är olyckligt.

–Min syn är att man ska vara väldigt försiktig med att sitta i bolagsstyrelser om man är statsråd. Det ska bara vara undantagsvis man gör det, säger hon.

När Aftonbladet kontrollerar om hon anmält sitt aktie- och fondinnehav till statsrådsberedningen blir svaret detsamma – det finns ingen sådan information.

–Jag tror att jag ligger efter i allting med informationen till statsrådsberedningen, säger Ylva Johansson, och berättar om sina värdepapper.

Ylva Johansson äger 200 aktier i Telia, 20 aktier i Arena samt fonder för ett motsvarande värde av ”mindre än 100 000 kronor”.

Men vad är det som hänt?

–Jag känner till att jag ska informera statsrådsberedningen om det här och det ska jag göra så fort som möjligt. Det är uselt. Jag har ingen bra förklaring.

Fler ministrar med styrelseposter

Så säger regeringsformens kap 6, §9:

Niklas Bodell