UD vädjar till anhöriga: Hör av er

NYHETER

Fortfarande saknas 3 559 svenskar

Saknade kommer hem utan att de anmäler sig och stryks därför inte från listan.

Samtidigt tillkommer nya saknade, sa UD på lördagen.

Fortfarande saknas 3 559 svenskar efter katastrofen.

Tusentals svenskar är hemma igen från Thailand - men antalet svenskar på listan över saknade har inte sjunkit den sjätte dagen efter katastrofen.

- Många har kunnat avföras. Men under samma period har tillförts namn. 3 559 är fortfarande den officiella siffran, sa kabinettssekreterare Hans Dahlgren vid en presskonferens i Rosenbad på lördag eftermiddag.

- Vi vill vädja till alla anhöriga som har ny information om saknade, framför allt från de som fått veta att deras anhöriga kommit hem och kommit tillrätta, sa Dahlgren.

- Hör av er till oss, på telefon nummer 08-405 41 00.

En av de nu 59 bekräftade döda svenskarna har redan hunnit begravas i Sri Lanka. Där finns några av de tusentals saknade på listan.

Ett fåtal svenskar saknas också på Andamanerna.

- Den lista som finns över saknade gäller flera länder. Det finns ännu inte några listor land för land med saknade svenskar men en sådan kommer inom kort att göras, sa Dahlgren.

4 400 kylplatser

En särskild grupp har bildats i Sverige för att förbereda det svåra arbetet att hand om omkomna som förs hem.

- Gruppen ska inom kort presentera hur man ska ta hem kropparna, hur alla kommuner ska underrättas och så vidare. Detta kommer att ske med iakttagande av alla tänkbara hänsyn till etiska frågor, sa Dahlgren.

UD har tillsammans med övriga skandinaviska länder nu fått tag på kylcontainrar att ta hand om sammanlagt 4 400 kroppar. Hittills är 3 300 containrar på väg ner och ytterligare kapacitet kommer att följa.

Antalet platser ska inte tolkas som att man räknar med att 4 400 skandinaver omkommit, påpekade Dahlgren.

- Jag tror inte att man ska dra de slutsatserna. Det här är ett arbete med 18 länder inblandade och vi försöker bistå varandra, sa Danielsson.

Sverige och EU har parallellt med de svåra praktiska frågorna också börjat undersöka varför Thailand inte varnade för de dödliga flodvågorna.

Sverige kan enligt UD komma att ta initiativ för att bistå Thailand att skaffa ett sådant varningssystem.

Caroline Olsson