Hans bok avslöjar de sektliknande kyrkorna

NYHETER

Här är de sektliknande kyrkorna med kristen anknytning i Sverige.

Från påstått manipulativa sekter som Enighetskyrkan till de fredsälskande kväkarna.

Alla fakta är hämtade ur kyrkoherde Karl-Erik Nylunds bok "Att leka med elden".

1. Bible speaks

Kom till Sverige 1976. Ledare är amerikanen Carl Stevens. Karaktäriseras som sekt på grund av att hans auktoritet i rörelsen är odiskutabel. Rörelsen för en tynande tillvaro.

2. Brobyggarna

Grundad 1978 i Göteborg av före detta pingstpastorn Georg Nilsson. Han kallas i dag Veli Sergei (broder Sergei). Högst ett tiotal medlemmar, mest kvinnor.

3. Enighetskyrkan (Moonrörelsen)

Mest känd för massbröllopen med 6 000 personer, alla sammanparade av ledaren sydkoreanen Yong Myung Moon. Han framhåller familjens värde men kräver att lärjungarna ska avskärma sig från sina egentliga familjer. De sanna föräldrarna är herr och fru Moon. Lärjungarna, "moonies", gjorde sig kända för "lovebombing", överdriven vänlighet mot nya medlemmar för att bryta ner kritiska frågor. Rörelsen kom till Sverige 1969 och har knappt 100 medlemmar.

4. Familjen

(f d Guds barn)

Guds barn grundades kring 1970 i Kalifornien. Fri sex har förespråkats inom rörelsen, som bland annat förkunnar att Jesus drog på sig en venerisk sjukdom för att identifiera sig med mänskligheten. Medlemsantalet är drygt 100 personer i Sverige, de flesta barn till vuxna medlemmar. Familjen kallar sig i dag "En sammanslutning oberoende kristna missionärsgemenskaper".

5. Förebedjare

för Finland

Grundad i finländska Uleåborg 1960. Rötterna finns i laestadianismen. Grundaren Laila Heinonen hävdade att Finland skulle gå under 1962. När det inte blev så, började hon kräva absolut lydnad för sina profetior, annars väntade helvetet. I Sverige finns cirka 60 medlemmar, som bor i kollektiv.

6. Hope of God

(Guds hopp)

Grundad 1981 av Kriengsak och Rojana Chareonwongsak i Bangkok. Ser som sin uppgift att "plantera starkt bibliska församlingar över hela jorden". Har en handfull medlemmar i Sverige.

7. Jehovas vittnen

Rörelse grundad i slutet av 1800-talet i USA. Rörelsens lära har ändrats genom åren, men till att börja med hävdade man att Jesus osynligt kom till jorden 1874 och har varit närvarande sedan dess. "Vittnen" förutsätts bara umgås med varandra, inte med utomstående. Cirka 40 000 medlemmar i Sverige. Guds- tjänsterna hålls i Rikets sal, av vilka det finns 229 stycken.

8. Josua Kristna center, Gamleby

Liknar mycket Livets ord. Leds av före detta missionspastorn Hans Augustsson.

9. Karisma center

Grundat 1996 i Stockholm. Nära samarbete med pingströrelsen. Har karismatisk inriktning. Bedriver mission i muslimska länder.

10. Kristadelfianerna

Grundad i början av 1800-talet i USA. De förnekar treenigheten och Jesu gudom. Har inga präster, bara "tjänande bröder". Kom till Sverige på 1960-talet. Fanns länge bara i Vetlanda och har få medlemmar.

11. Kristen vetenskap

Grundad 1866 av Mary Eddy Baker. Hon hävdade att man kan bli helad genom tankens kraft, på samma sätt som Jesu helade. Barn inom rörelsen har dött när föräldrarna bett för barnet i stället för att gå till läkare. I Sverige finns fem Kristen vetenskaps-kyrkor.

12. Kristi församling

Grundad 1988 av Kip McKean i Boston. Varje församling leds av ett gift par. Varje medlem ska evangelisera och målet är att varje dag studera Bibeln med någon ny person. Kom till Sverige 1985. En församling finns i Stockholm med cirka 150 medlemmar, och en i Uppsala med 20.

13. Krukmakarens hus

Grundad i USA i början av 1970-talet, till Sverige i slutet av 1980-talet. Ledaren har oinskränkt makt. Medlemmarna måste missionera. I Sverige finns bara en känd församling, i Mörby utanför Stockholm, med ett tiotal medlemmar.

14. Kväkarna

Uppstod på 1600-talet i England. Enskild meditation är viktig. Ofta har man föredrag om fred och ekologi. Kända för att vara rättvisa, plikttrogna, arbetsamma och för att ha ett enkelt sätt att leva. Könen är helt jämställda.

15. Liberala katolska

kyrkan

Bildad 1916 i Storbritannien. Man får tolka Bibeln som man vill. Healing förekommer i gudstjäns-terna. Omkring 1 000 medlemmar i sex församlingar i Sverige.

16. Livets ord

Grundad 1983 av Ulf Ekman. Läran kallas framgångsteologi, den kristne som tror "på rätt sätt" garanteras framgång på livets alla områden. Predikar "vanlig kristen tro" men lägger till egna tolkningar. Man ska inte umgås med människor som inte är frälsta. Man får inte ifrågasätta Ekman. Rörelsen har uppemot 30 000 medlemmar.

17. Mormonerna

Grundad i USA i början av 1800-talet. I Mormons bok framställs Amerika som det nya förlovade landet. I mormontempel kan man ingå äktenskap som även gäller efter döden. Männen ska missionera i två år när de fyllt 20 år. Sekten har 8 000 medlemmar i Sverige.

18. Maranata

Namnet är grekiska och betyder "kom, Herre Jesus". På 1980-talet förespråkade rörelsen barnaga, fördömde homosexuella och ifrågasatte psykvården.

19. New life

Startade i Stockholm 1992. Nära band till Örebromissionen. Frikyrkoförsamling där medlemmarna i smågrupper "överlåter sig till varandra" och ska leva "efter Bibelns standard". Har 350-400 medlemmar.

20. Vineyard

Kom till Sverige 1994, nära band till Örebromissionen. Medlemmarna får lära sig acceptera att tillrättavisas i sin tro och livsstil. Den svenska delen splittrades 1998 i två delar, en sektliknande och en frikyrkoförsamling. Har cirka 800 medlemmar.

21. World light center

Grundad 1981 i Vingåker. Har en handfull medlemmar i småländska Konga. Grundaren Lilly Gardeby, en karismatisk personlighet, anser sig vara Jesu moder Maria, återfödd på 1900-talet.

Fotnot: Boken "Att leka med elden" gavs ut 1998, men enligt Karl-Erik Nylund stämmer beskrivningen av de kristet anknutna sekterna i dag.

Joachim Kerpner