Polisens beslut: Slopar krav på utryckningsutbildning

Bemanningskrisen inom polisen blir allt värre.

Nu slopar polisen i region Stockholm kravet på utbildning vid utryckningskörning.

– Vi är kritiska. Den här utbildningen behövs för att förebygga olika trafikolyckor, säger Stefan Eklund, Polisförbundet i Stockholms ordförande.

Poliser i yttre tjänst har tidigare varit tvungna att gå en utryckningsförarutbildning för att få framföra polisbil och spaningsfordon i ”trängande fall” – det vill säga blåljuskörning.

Vid dessa tillfällen sätts normala trafikregler ur spel – till exempel kan patrullen köra mot rött – och polisen kan kräva fri väg med larmsignal.

Nu har regionpolischefen i Stockholm, Ulf Johansson, beslutat att upphäva kompetenskraven.

Enligt beslutet, som Aftonbladet tagit del av, ska undantag från de tidigare reglerna om utbildning kunna göras av ”chef som ansvarar för att minimibemanning upprätthålls”.

Enligt Aftonbladets källor med insyn har beslutet fattats mot bakgrund av att det finns en brist på erfarna poliser inför sommaren.

– På detta vis kan man skapa en fullgod patrull som kan ingå i minimibemanning. Och det innebär även att det kommer finnas poliser som kör i trängande fall utan att ha utbildning för det, säger en källa.

Polisförbundet kritiskt

Polisledningen i Stockholm hävdar att beslutet tagits för att det ursprungliga beslutet var ”ogiltigt”. Enligt lagen är det upp till varje polis att själv besluta om utryckningskörning.

– Regionen har upphävt ett regionalt beslut som har funnits eftersom det inte var giltigt. Det är den enskilda polisen som beslutar om man kör utryckning eller inte. Jag delar inte den bilden att bemanning var det som var anledningen, säger Erik Widstrand, chef för operativa enheten i region Stockholm.

Polisförbundet har förhandlat med arbetsgivaren i frågan och är kritiska, säger Polisförbundet i Stockholms ordförande, Stefan Eklund:

– Vi har varit kritiska från vår sida till att arbetsgivaren vill att man ska kunna köra utryckning utan utbildning i undantagsfall. Vi har synpunkter dels ur trafiksynpunkt och dels ur arbetsmiljösynpunkt. För arbetsgivaren är det här en numerär- och resursfråga ytterst. Man saknar folk som har utryckningsförarutbildningen. Det har dragit ut på tiden med de nya poliserna och det blir helt enkelt ett utbildningsberg, säger Stefan Eklund.

Han säger att beslutet inte strider mot lagstiftningen men att det bryter mot den internpraxis som funnits under många år.

– Man måste få den här utbildningen för att förebygga trafikolyckor när man använder sig av utryckning i tjänsten. Dessutom riskerar den enskilda i slutändan att bli åtalad om man råkar ut för olika situationer, säger Stefan Eklund.

Också Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin på Umeå universitet, som har forskat om polisens förarutbildningar, är kritisk:

– Det är fullkomligt vansinnigt. Körning i trängande fall är ytterst känsligt och allmänheten på vägarna har ju ingen aning om vem som har utbildning och vem som inte har det. Att utsätta personal och omgivningen för förhöjda risker bara för att klara bemanningssituationen är magstarkt och i värsta fall blir det allmänheten som får betala priset.

Publisert: