Bolunds bankkrav: Sänk låneräntorna

1 av 2

avLisa Röstlund

NYHETER

I dag sänktes styrräntan till noll.

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) pressar nu bankerna att sänka sina bolåneräntor.

– Jag förväntar mig att Riksbankens beslut om räntan kommer ge effekter i form av att man också sänker räntan på den privata marknaden, säger han till Aftonbladet.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Riksbanken valde i dag att sänka styrräntan, reporäntan, till noll procent.

Per Bolund framhåller att han inte vill recensera beslutet, eftersom Riksbanken är oberoende. Men han är inte förvånad.

– Det var ju ganska förväntat med tanke på att inflationen legat på en sådan låg nivå. Men nu ligger räntan på en historiskt låg nivå, på noll, och att sänkningen var så kraftig var lite överraskande för mig.

Uppmanar till sänkning

Vad sänkningen kommer att innebära återstår att se, enligt Bolund.

– Vi får nu utvärdera vilka effekter det här kommer få på svensk ekonomi. En förhoppning är att det kommer stimulera investeringar, att vi får en bättre ekonomisk utveckling och därmed också lägre arbetslöshet. Men det kan ju också få negativa effekter och det måste vi ju följa noga och utvärdera och se om det behövs ta åtgärder som riktar sig mot de problemen.

Bolund uppmanar nu bankerna att sänka sina bolåneräntor, så att sänkningen av reporäntan också får konsekvenser på människors privatekonomi.

– Jag förväntar mig att Riksbankens beslut om räntan kommer ge effekter i form av att man också sänker räntan på den privata marknaden.

Hoppas på medvetna bankkunder

Finns det något sätt att pressa bankerna att följa räntesänkningen på?

– Jag tror att det bästa är att ha en effektiv konkurrens på finansmarknaden och att stärka konsumenten i att kunna göra medvetna val och jämföra räntorna mot varandra, och det är ett arbete som jag som konsumentminister kommer att arbeta hårt med, säger Per Bolund till Aftonbladet.

Varningar har höjts för risken att ännu billigare bolån får till följd att hushållen ökar sin redan internationellt sett höga skuldsättning.

– Skulle det ske får vi se till att komma med andra åtgärder som motverkar det.

Tänkbara åtgärder är enligt Bolund att få till en bättre amortering av bostadslån.

– Men vi håller även dörren öppen för andra åtgärder.

Ett möte kommer att hållas med Finanspolitiska kvalitetsrådet i november där effekterna av räntesänkningen kommer att analyseras.