Regeringskrisen

Vägrar ta fram påstådd studie om invandring

avLisa Röstlund

Forskaren: "Hör på din röst att du kommer feltolka"

Tre kristdemokrater och en centerpartist kräver i dag på DN Debatt att SD inte ska ignoreras och att migrationspolitiken måste ses över.

De hänvisar till "en rapport" från pensionerade forskaren Rodney Åsberg – som aldrig bedrivit sådan vetenskaplig forskning.

– Han arbetade med pedagogisk forskning kopplad till Marx, säger Jonas Emanuelsson vid Göteborgs universitet.

Dagens Nyheters debattsida i dag skriver ambassadören Rasmus Rasmusson (KD), ex-riksdagsledamöterna Annelie Enochson (KD), Rolf Åsbjörnsson (KD) och Staffan Danielsson (C) att övriga partier inte bör ignorera Sverigedemokraterna, och att migrationspolitiken behöver reformeras.

Bland annat skriver debattörerna att Migrationsverkets prövning av flyktingars asylskäl är otillräcklig, med hänvisning till "Göteborgsforskaren Rodney Åsberg" som "beskriver i en rapport hur en del påstått förföljda unga flyktingar i själva verket är jordägare utan giltiga asylskäl".

Rodney Åsberg, 74, är pensionär men arbetade tidigare vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Hans senast publicerade artiklar är över tio år gamla och handlar om pedagogik.

– Han är arbetade med pedagogisk forskning ur kritiskt teoretiskt perspektiv med kopplingar till Marx, berättar lektor Jonas Emanuelsson.

Forskaren: "Hörs på din röst"

Ex-forskarkollegan Dennis Beach uppger att Åsberg jobbade med att utveckla infrastruktur för att förse skolor i Pakistan med kvalificerade lärare.

Prefekt Mona Arfs känner inte till att någon som helst forskning om Migrationsverkets asylmottagning bedrivits vid institutionen.

– Det är inte något jag kan påminna mig, och det har jag svårt att tänka mig.

När Aftonbladet ringer upp Rodney Åsberg vill han prata om att det urval av flyktingar som kommer till Sverige görs på "marknadsmässiga grunder".

– Det är de som kan betala för sig som kommer hit. Inte de verkligt fattiga som behöver det.

Han vill inte visa sina påstådda studier som uppges visa att Migrationsverket ger asyl åt människor utan asylskäl.

– De studierna visar samma sak som jag resonerar om nu.

Men jag skulle gärna ta del av den vetenskapliga grund du bygger slutsatsen på. Var kan jag hitta dina studier?

– Det är bättre att vi för ett resonemang. Det hörs på din röst att du kommer feltolka dem.

Åsberg säger dock att han ska mejla studierna till Aftonbladet senare.

Enochson: "Han har pratat med människor"

En av de fyra DN-skribenterna som stödjer sig mot Åsbergs forskning, Annelie Enochson (KD), säger:

– Rodney har jobbat i Afghanistan i 50 år och bedriver de här Pacs-butikerna som bedriver välgörenhet. Han är lärare och bedriver forskning i de här länderna.

Har du läst någon vetenskaplig studie han står bakom?

– Han har varit där nere, läst tidningar och pratat med människor. Det är en person som kan mer om de här länderna än de flesta av oss här i Sverige.

Vad har han för vetenskaplig grund för att hävda att Migrationsverket ger asyl åt "påstått förföljda utan asylskäl"?

– Att han är på plats och ställe och tar del av det land han beskriver är grunden.

Har du sett "rapporten" ni hänvisar till?

– Det finns en sådan som visar att väldigt många som tar sig hit har föräldrar och en fungerande familj som klarar sig ekonomiskt. Om du ringer honom kan han säkert visa dig studierna.

Men vad visar att personerna inte har asylskäl?

– De har inte skäl så till vida att de har fungerande familjer och ekonomi.

Jurist: "Anmärkningsvärt"

Migrationsrättsjuristen Viktor Banke anser att det är anmärkningsvärt att DN-debattörerna inte är tydligare.

– Jag känner inte till mycket om Rodney Åsberg, men det är märkligt att det inte står vilken forskning som hänvisas till.

Rodney Åsberg skrev i en debattartikel på Newsmill 2010 att de som engagerar sig i invandring ofta själva tjänar på invandring, och att kostnaderna för invandring är en "känslig fråga i Sverige". "Påstår man att det kostar något, blir man lätt kallad rasist och främlingsfientlig".

– Det tangerar det SD brukar tala om, att man "inte får tala om kostnaderna för invandring", säger Viktor Banke och fortsätter:

– Jag tycker det är anmärkningsvärt att man över huvudtaget vrider diskussionen åt det här hållet. Asylrätten är en mänsklig rättighet och går inte att diskutera. Som anständigt land har man skyldighet att ge en rättssäker prövning.

Däremot anser Banke att Migrationsverket har för lite resurser i det aktuella läget.

– Migrationsverket har för mycket att göra just nu. Och om en myndighet har för lite pengar finns det en lösning: att den ges mer pengar. Det vore absurt att diskutera det här på något annat sätt.

ARTIKELN HANDLAR OM