Nyheter

Antalet anmälda brott mot muslimer ökar

Av: 

Kenan Habul

NYHETER

Islam är den religion som svenskar har mest negativ inställning till.

Antalet anmälda brott mot muslimer blir fler och fler.

– Attackerna verkar ha intensifierats på senare tid, säger Simon Stjernholm, islamolog.

För två år sedan gjordes första svenska kartläggningen av attackerna mot muslimska församlingar. Av 105 församlingar som svarade på enkäten har 40 procent uppgett att de utsatts för våld, hot om våld och vandalisering. Det var Klas Borell, professor i sociologi, verksam vid högskolan i Jönköping som gjorde studien.

Han påpekar dock att våldsamheter, som den senaste tidens brandattentat, leder till en kraftig motreaktion från resten av samhället.

– Just de muslimska församlingarna som drabbats hårdast av hatbrott är också de som upplevde mest stöd från omgivningen, säger Klas Borell.

Fler anmäler hatbrott

Siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att 2009 gjordes 194 anmälningar om islamofobiska brott. 2013 år senare var siffran uppe i 327.

– Det är svårt att dra några generella slutsatser mer än att anmälningsviljan ökar, säger Simon Stjernholm, doktor i islamologi och medförfattare till rapporten "Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund".

I den citeras bland annat den riksrepresentativa SOM-undersökning som visar att 2011 hade 50 procent av svenskarna en negativ bild av islam. Sex år tidigare var siffran upp i 53 procent. 

– Hur dessa attityder hänger ihop med våldsamma attentat mot moskéerna är svårt att säga. Attacker har förekommit tidigare, men de verkar ha intensifierats på senare tid. Tendensen är ändå att acceptansen för islam och muslimer ökar i Sverige, säger Stjerholm.

Muslimer diskrimineras i samhället

De flesta forskare Aftonbladet talar med är försiktiga med att uttala sig om islamofobins utbredning. Forskningsunderlaget är för tunt, säger de. Emilia Johansson, analytiker på konsultföretaget Oxford Research, har på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) gått igenom all forskning om diskriminering av muslimer i Sverige sedan 2003.

– Det som jag slogs av är hur lite forskning det finns kring islamofobi. Den som ändå finns visar att negativa attityder mot muslimer finns inom flera samhällsområden, som arbets- och bostadsmarknaden, säger hon.

ANNONS

Ellos STORA sommarrea är igång! Upp till 30% på dyraste varan!

Extern länk från Ellos

Till kampanjen!

Publisert: