Byggde staket - för att få bort hemlösa

1 av 3
NYHETER

Att hemlösa sover under trappor och en lastkaj i Stockholm gjorde närboende oroliga.

Kommunens lösning: Svetsa upp galler och sätta upp staket för att få bort de utsatta.

– Vi fick väldigt stora klagomål, säger Juan Copovi-Mena, fastighetsdirektör på Stockholms Stad.

Trappan i fråga leder upp till Stockholms Stadsarkiv på Kungsholmen och närpolischef Stefan Holmén säger till Dagens Nyheter att platsen varit ett ökänt tillhåll för missbrukare och hemlösa i flera år. De senaste månaderna har också EU-migranter hållit till på platsen, berättar han.

Folk har klagat

Och närboende har klagat – bland annat på att det varit skräpigt på platsen.

– Man vill kunna se och känna sig trygg i området. Några av de som hört av sig har känt sig rädda för att det kanske finns någon gömd bakom buskarna som kan hoppa fram, säger Bo Höglund, parkingenjör på Stockholm stad, till tidningen.

Nu har kommunen satt upp ett staket för att hindra människor från att uppehålla sig under trappan.

Ett staket som ska ha kostat 200 000 kronor.

– Detta är en åtgärd för att vi ska få ett grönt rum i staden. Växtligheten ska kunna finnas där och trivas och växa, säger Britt Mattsson, parkmiljöchef på Stockholms norra innerstad, till DN.

Ytterligare staket svetsades upp

På baksidan av Tekniska nämndhuset, en kommunal förvaltningsbyggnad på Kungsholmen, finns en lastkaj under vilken hemlösa brukade sova. I december försvann möjligheten – kommunen svetsade upp ett galler även där.

– Tyvärr har vi fått stänga av under lastkajen, säger Juan Copovi-Mena, fastighetsdirektör på Fastighetskontoret, Stockholms Stad till Aftonbladet.

Varför?

– Vi fick väldigt stora klagomål från bostadsrättsföreningar i närheten om otryggheten och förskolan som ligger där hade väldigt problem för att man uträttade sina behov i buskarna. Man började också elda under lastkajen så det blev en uppenbar brandrisk för hela huset. Det är livsfarligt.

Vart ska människor utan bostäder ta vägen då?

– Vi har härbärgen som ska vara ett alternativ i stället. Vad jag förstår ska det inte vara någon platsbrist på härbärgerna, säger Juan Copovi-Mena.

Sofia Roström Andersson

ARTIKELN HANDLAR OM

Stockholm