Är det rätt att Sverige har stridande förband i Afghanistan?

ROLF K NILSSON (M), ledamot i Försvarsutskottet:

– Ja, därför att det är en viktig insats vi gör för fred. Och det är nödvändigt för den demokratiska utvecklingen och uppbyggnaden av det civila samhället i Afghanistan. Det är inte mer än rätt att vi hjälper till i landet, och inte bara låter de andra länderna sköta det.

URBAN AHLIN (S), utrikespolitisk talesman:

– Ja, det är ett FN-mandat. Vår uppgift är att skydda civilbefolkningen och stötta återuppbyggnaden av Afghanistan. Och det går tyvärr inte utan militärt stöd. Om svenska soldater stupar kommer stödet från allmänheten att minska, därför är vi noga med att soldaterna är bra tränade och vet sin uppgift.

HANS LINDE (V), utrikespolitisk talesman:

– Nej, vi har krävt en avvecklingsplan. Det här är inte en fredsfrämjande insats, realiteten är att Sverige är i krig. Det krävs en politisk lösning, det eskalerade våldet bevisar att den ensidiga militära planen har misslyckats. Till och med Natochefen är nu öppen för dialog med vissa delar av talibanrörelsen.

ALLAN WIDMAN (FP), ledamot i Försvarsutskottet:

– Ja, därför att vi under den socialdemokratiska regeringen har åtagit oss ett stort ansvar för den afghanska befolkningens säkerhet. När Sverige har tagit den här rollen har vi också en förpliktelse. Om vi glider undan är det andra som får axla bördan för oss.

STAFFAN DANIELSSON (C), ledamot i Försvarsutskottet

– Ja, därför att FN har gett mandat åt insatsen. Afghanistan har slitits sönder av terror i omgångar de senaste decennierna. Det är bra att Sverige tar sitt ansvar tillsammans med över 40 andra länder. Om FN lämnade landet förstördes det av nya inbördeskrig.

PETER RÅDBERG (MP) ledamot i Försvarsutskottet:

– Nej, när Sverige tog beslutet att skicka trupper var situationen annorlunda. Då var det ett renodlat FN-uppdrag, nu har vi hamnat under Nato. Att vara del av den stridande parten löser inte konflikten i Afghanistan. Vi vill att regeringen gör en utredning och att vi fattar ett nytt beslut om vi ska stanna i Afghanistan.

ELSE-MARIE LINDGREN (KD), ledamot i Försvarsutskottet:

– Ja, men det är inte tanken att man ska vara stridande utan snarare att man ska försvara sig om det behövs. Och det är precis vad de svenska soldaterna har gjort. Det är klokt att vi finns i Afghanistan för att skydda befolkningen under ett FN-mandat.