Nyheter

”Vi utesluter inte ökade statsbidrag”

Av: 

Susanna Vidlund

NYHETER

Utbildningsminister Jan Björklund om lärarvarslen

Lågkonjunkturen har nått kommunerna och nu varslas lärare i var tredje kommun.

– Vi är medvetna om att konjunkturen kan få effekter också i kommunsektorn. Det har lagts fram önskemål om ökade statsbidrag och vi kommer ge besked om det i vårbudgeten som läggs fram den 15 april, säger Jan Björklund som är är utbildningsminister och partiledare för Folkpartiet till Aftonbladet.

Utbildningsminister Jan Björklund, (FP).
Utbildningsminister Jan Björklund, (FP).

Han berättar att regeringen nu väldigt noga analyserar kommunsektorns ekonomiska problem och behov. Ett antal kommuner har bett regeringen sträcka ut ut en hjälpande hand för att säkra välvärden.

– Det är inte otänkbart att kommunerna får ökade statsbidrag men det är ännu inte bestämt än utan det kommer redovisas i vårbudgeten, säger Jan Björklund.

Som utbildningsminister är Jan Björklund djupt engagerad i skolfrågorna och han tror själv att lågkonjunkturen på sikt kan påverka skolans kvalitet.

– Skolans kvalitet är viktig för Sverige. Att lärare har varslats betyder samtidigt inte att folk har sagts upp än. Men det förstår ju alla att om krisen fortsätter och blir djupare så kan det bli ännu värre än det som rapporten från Lärarnas Riksförbund visar.

Mindre årskullar

Samtidigt ser han också andra förklaringar till att fler lärare varslas.

– Elevantalet sjunker mycket kraftigt. Den födelsekull som föddes 1990 var en av de största i svensk historia. Det är de eleverna som nu går i högstadiet och gymnasiet. Sedan sjönk det drastiskt.

Enligt Jan Björklund behöver alltså ett visst antal varsel i den kommunala sektorn inte innebära en försämring i skolan.

– Så länge lärartätheten per elev är densamma som förrut är det ingen försämring, även om man drar ned på lärarantalet. Å andra sidan kan man med mindre årskullar passa på att öka lärartätheten, säger han.

En annan förklaring till att lärarvarslen ökar i LR:s rapport kan enligt Jan Björklund beror på hur undersökningen är genomförd.

– Lärarnas Riksförbund mäter endast de kommunala skolorna men faktum är att friskolorna ökar.

ANNONS

Ellos Badkläder! Baddräkter och bikinis med hög midja, shapingeffekt i fina färger till ett bra pris!

Extern länk från Ellos

Shoppa här

Publisert: