Nyheter

Fildelare får inte stängas av

NYHETER

Den heta frågan om EU:s telekompaket är på väg att lösas upp i en kompromiss.

Fildelare ska inte kunna stängas av utan rättslig prövning.

En knäpp på näsan åt Sarkozy, säger EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M).

När EU-parlamentet på onsdag tar ställning till telekompaketet blir det sannolikt ingen tung slutstrid. Det kompromissförslag som arbetas fram kommer sannolikt att tillfredsställa även de borgerliga EU-parlamentariker som stött tilläggsförslag som krävt större hänsyn till nätanvändarnas integritet. Det betyder också att de troligen slipper rösta emot det förslag som den svenska borgerliga regeringen står bakom.

Rättslig prövning först

Telekompaketet handlar i huvudsak om att skärpa konkurrensen på EU-marknaden. Men stridsfrågan har gällt integritet, till exempel om nätanvändare ska kunna stängas av från internet utan rättslig prövning som den franska presidenten Sarkozy vill. Men också om operatörerna ska kunna filtrera nätet på olika sätt, till exempel stänga av nätsidor.

EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) tycker att kritikernas synpunkter nu fått gehör i frågan om att nätanvändare inte ska kunna stängas av utan domstolsbeslut. I kompromissen slås fast att ingen utan rättslig prövning ska kunna stängas av från internet, enligt Fjellner.

Formuleringarna kunde vara ännu lite starkare men som i alla internationella förhandlingar så måste man hitta en kompromiss. Och jag tycker att vi har vunnit den kompromissen. Där har vi haft en seger, säger Fjellner till TT.

Däremot är Fjellner inte alls nöjd med formuleringarna om operatörernas möjligheter att filtrera informationen på nätet och respektera integriteten. Han räknar med att kompromissen röstas igenom men hoppas kunna ta den delen till förlikning.

Fel forum, tycker regeringen

Vid omröstningen kommer ledamöterna att ta ställning till paketet genom en rad olika omröstningar. Därför hoppas Fjellner kunna rösta för de delar han uppskattar och nej till andra delar. Men han bedömer att kompromissförslaget kommer att gå igenom vid omröstningen.

Den svenska regeringen har hela tiden varit motståndare till kraven på att föra in integritetsfrågorna i telekompaketet. Regeringen hävdar att man egentligen har samma åsikt som kritikerna men att frågan förts in i fel sammanhang.

Jag håller fullständigt med andemeningen i den diskussion som handlar om tilläggsförslagen. Men de hör inte hemma i telekompaketet som handlar om ökad konkurrens och förbättring av den inre marknaden. De riskerar i stället att krångla till det svenska rättsväsendet, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) till TT.

TT

ANNONS EXTERN LÄNK

Samla dina lån och krediter till bättre ränta med Advisa.

Advisa

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter