Här är nya nödjobben

avJoachim Kerpner

NYHETER

”Det kan handla om att röja upp diken för att få bättre utsikt”

På 1930-talet fick arbetslösa gräva diken i landets skogar.

Nu är det dags igen – regeringen skapar 40 000 beredskapsjobb.

Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson.

I går presenterade regeringsalliansen en stor utbildnings- och arbetsmarknadssatsning. Viktigast – vid sidan om 10 000 nya högskoleplatser – är 40 000 aktiveringsplatser för arbetslösa i staten, i kommunen eller hos ideella organisationer. För att de ska behålla kontakten med arbetslivet ska de jobba med miljö, skogsvård, kulturarvet, omsorg och skola.

Rastvakter på skolan

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) fick satsningen att låta som något från 1930-talets krisår:

– Det är skogsröjningar och insatser i offentliga verksamheter, klassiska beredskapsarbeten i en konjunktur där de behövs, sa han.

Näringsminister Maud Olofsson (C) :

– Det kan vara att röja upp diken för att få bättre utsikt, miljöåtgärder för att få bättre vattenmiljö, det kan vara att rusta gamla lokaler som vi ändå vill ha kvar i vårt samhälle. Men det kan också vara rastvakter på skolan.

Högst sex månader

Exakt vilka beredskapsjobb det blir är inte klart än. Arbetsförmedlingen får till uppgift att förhandla fram beredskapsjobben med kommuner och andra berörda, till exempel park- och kyrkogårdsjobb.

Beredskapsjobben ska vara högst sex månader för äldre inom jobb- och utvecklingsgarantin, medan unga och korttidsarbetslösa får max tre månader.

De nya beredskapsjobben varar i upp till ett halvår.

Betalningen är högst 680 kronor om dagen.

Aftonbladet bevakar moderatstämman

Fredag 28 augusti

9.00 - 21.00 Vård-, miljö- och integrationspolitik debatteras.

11.00 Fredrik Reinfeldt chattar på Aftonbladet.se.

Lördag 29 augusti

9.00 - 17.00 Jobb- och välfärdspolitik debatteras

Söndag 30 augusti

12.00 Stämman avslutas med tal av Fredrik Reinfeldt.