Njurtransplanterad vägrad adoptera

En kvinna med transplanterad njure vägras att adoptera. Nu kräver Regeringsrätten att fallet tas upp på nytt.

Det är en framgång för den 38-åriga kvinnan och hennes 35-årige make i deras segdragna kamp för att få bli föräldrar. För knappt två år sedan vägrade socialnämnden i deras hemkommun dem rätt att adoptera.

De överklagade till länsrätten, som i december samma år upphävde nämndens beslut och krävde ny handläggning, därför att kommunen inte redogjort för skälen till sitt avslag.

I januari 2008 beslöt nämnden på nytt att vägra adoption med motiveringen att kvinnan genomgått två njurtransplantationer och bara har en fungerande njure.

Ansågs inte lämplig

I ett expertutlåtande inför socialnämndens beslut 2007 skrev en njurläkare att kvinnans hälsa är bra och att hon kan leva ett normalt liv under de närmaste tio åren om hon tar sin medicin.

Paret överklagade på nytt till länsrätten, som i mars 2008, bland annat utifrån ett utlåtande från Socialstyrelsens rättsliga råd, gick på socialnämndens linje.

I domen står att båda föräldrarna ska ha så god hälsa att de kan fungera fullt ut som föräldrar under hela barnets uppväxt. Och med stöd av läkarintyget fastslår domarna att kvinnan "inte kan fungera fullt ut i föräldrarollen under barnets hela uppväxttid" och därför alltså inte är lämplig som adoptionsmamma.

Domen överklagades till kammarrätten. Den kom i april 2008 fram till att det inte fanns några skäl att ge prövningstillstånd och att paret alltså skulle förbli barnlöst.

Men det var en felaktig slutsats. Det konstaterar nu Regeringsrätten, som skriver att kammarrätten borde ha tagit upp fallet, därför att det saknas rättspraxis i just den här frågan; det vill säga om vilken betydelse en adoptionssökandes hälsotillstånd ska ha.

TT

Publisert: