Advokatsamfundet dömer helt ut polisens metod

”Tillbaka till den medeltida skampålen”

Flera kritiska röster höjs nu mot polisens bildpublicering av misstänkta brottslingar.

Advokatsamfundet rasar och dömer helt ut metoden.

– Det här är att gå tillbaka till den medeltida skampålen, säger Anne Ramberg, generalsekreterare.

Aftonbladets kartläggning visar att flera polismyndigheten i landet undersöker om de ska gå i Skånepolisens fotspår och publicera bilder på misstänkta brottslingar på hemsidan.

I Halland kommer beslutet tas redan i september.

Men polisens nya metod möter hård kritik.

Kriminologen Jerzy Sarnecki ställer sig mycket kritisk.

Anne Ramberg är generalsekreterare vid advokatsamfundet och dömer helt ut metoden som oacceptabel.

Oskyldiga kan skadas

– Vi tycker inte alls om det här. Det är ytterst olämpligt och strider mot oskuldspresumtionen att polis under en förundersökning pekar ut folk som brottslingar på sin hemsida, säger hon.

Risken är stor att många oskyldiga kommer bli uthängda, menar Anne Ramberg.

–Det skapar en angiveristämning i samhället, som kan leda till missförstånd och ryktesspridning. Det här kan skada människor oerhört, säger hon.

Tillbaka till medeltiden

Nyheten om att Skånepolisen började lägga ut bilderna på misstänkta brottslingar kom som en överraskning för många. Även för Anne Ramberg som inte hört talas om det tidigare.

– Jag tycker det är helt oacceptabelt. Det här är att gå tillbaka till den medeltida skampålen, säger hon.

Personerna på de bilder som polisen lägger ut är bara misstänkta för brott, vad kan få för juridiska konsekvenser?

– Det strider mot oskuldspresumtionen, att man förutses vara oskyldig till dess att man är dömd. De spekulationer som polisen har under en förundersökning om vem som är skyldig är inget som ska marknadsföra.

Vad kommer ni att göra?

– Vi kommer att titta väldigt noggrant på detta. Och jag ställer mig mycket frågande till hur det här beslutet har beretts internt hos polisen. Det är ett sådant ovanligt ingrepp och extraordinärt åtgärd.

Metoden ska undersökas

Datainspektionen har beslutat att i nuläget inte ta ställning till om polisens övervakningsbilder på misstänkta står i strid med personuppgiftslagen.

Men kommer att undersöka metoden.

– Det här är en ny företeelse som vi först måste undersöka närmare. I ett första steg kommer vi nu att inhämta mer information om polisens publicering, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund i ett pressmeddelande.

Aftonbladet har sökt justitieminister Beatrice Ask, som via sin pressekreterare Martin Valfridsson avböjer att kommentera, då hon säger sig inte kunna ta ställning i ärendet.

Publisert: