Svininfluensan

Expert på influensavirus svarar på läsarnas frågor

Av: 

Mira Micic

NYHETER

Aftonbladets läsare har mejlat in cirka 300 frågor om svininfluensavaccinet.

Här svarar Maria Brytting, chefsmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet på några av dem.

Expert på influensavirus. Maria Brytting, chefsmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet svarar på läsarnas frågor.
Expert på influensavirus. Maria Brytting, chefsmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet svarar på läsarnas frågor.

Eli: Är det sant att vaccinet påverkar immunförsvaret, så att man har sämre försvar mot andra sjukdomar och influensor?

Svar: Nej det stämmer inte.

Carolina: Snart är det vaccinering i skolan, där min 6,5- åriga dotter går. Jag är inte alls insatt i ämnet om vaccinet, men jag stötte på en artikel för ungefär en vecka sedan där det varnades för att ge vaccin till barn.

Hon är fullt frisk för övrigt, vad är argumenten för att vaccinera om man nu inte tillhör någon riskgrupp?

Min magkänsla säger starkt att jag inte ska låta henne vaccineras. Hur ska man veta vad som är rätt?

Svar: Hej, på läkemedelsverkets hemsida kan du läsa mer om hur man har tänkt rörande vaccination av barn.

Din dotter rekommenderas att vaccinera sig, dock anser man att endast barn som tillhör riskgrupp skall vaccineras om de är 6 månader till 3 år. Vid denna pandemi är det främst de yngre som drabbas, bland dem är det några som har blivit svårt sjuka.

Det finns flera barn som tidigare har varit fullt friska som har blivit svårt sjuka. Därför erbjuder man vaccin till i princip alla. Detta för att undvika svår sjukdom samt att minska smittspridningen.

Solbritt: Vilka är de som får svåra biverkningar av vaccinet? Varför ? Kan man beställa vaccin utan kvicksliver?

Svar: Hej, för att man skall få tillräckligt immunologiskt svar på virusproteinet i sprutan har man tillsatt ett adjuvans, dvs immunhöjande medel.

Detta gör att man kan får en rodnad på vaccinationsplatsen och vissa får frossa eller feber.

Det visar att vaccinet verkar. Du kan läsa mer på läkemedelverkets hemsida. Det finns inget kvicksilverfritt vaccin i Sverige.

Molly: Kommer folk att behöva vaccinera sig nästa år igen om de vaccinerat sig i år?

Svar: Vi vet ännu inte hur länge detta skydd varar. Vi har inte haft denna typ av vaccin förut. Det gamla vanliga säsongsinfluensavaccinets skyddseffekt brukar hålla 9 månader.

Troligtvis håller detta längre. Det kommer pågående studier att utvisa.

Fredrik: Varför innehåller vaccinet polysorbat 80 som innehåller ämnen som är farligt att inandas?

Varför innehåller det skvalen, ett ämne som enligt många forskare inte får injeceras och sägs vara en bidragande orsak till gulfkrigssyndromet?

Svar: Hej, du kan läsa mer om vad vaccinet innehåller på läkemedelsverkets hemsida.

Där kan du bland annat finna att flera studier har visat att det inte finns någon koppling mellan gulfkrigssyndromet och skvalen.

Jennie: Vi är en familj med 3 barn i åldrarna 5, 9, och 11 år. Jag tycker att det är rätt magstarkt att lägga över ansvaret på oss om vi ska vaccinera vår familj eller inte.

Jag försöker läsa mig till vad som är bäst men kan inte ta något beslut. Som det är just nu har vi inte vaccinerat oss och jag och min man känner oss väldigt osäkra på hur vi ska göra.

Är jag oansvarig som inte vaccinerar mig eller tar jag mitt ansvar och ”skyddar” mina barn mot otestade preparat. Jag går runt med en dålig känsla om jag gör rätt eller fel och jag behöver hjälp med att ta ”rätt” beslut. Vem kan hjälpa oss med det?

Svar: Hej, det är faktiskt bara ni själva som kan ta beslutet. Det är frivilligt att vaccinera sig men det är rekommenderat för er alla om man inte lider av t.ex. äggallergi.

Om ni har funderingar på vad vaccinet innehåller så är det bara att läsa på läkemedelsverkets hemsida.

Anledning varför myndigheterna rekommenderar era alla att vaccinera er är därför att många, även tidigare friska, har blivit svårt sjuka.

Helene: Hur lång tid tar det från sprutan tills det man har ett skydd mot svininfluensan?

Svar: Det beror faktiskt lite på åldern på den som vaccinerats.

Barn och immunsupprimerade kan t.ex behöva två doser för att få fullgott skydd medan äldre person kan få fullgott skydd efter två-tre veckor.

Peter: Är det verkligen så att det finns kvicksilver i alla vaccin eller är det bara i detta vaccin?

Finns det en fullständig innehållsförteckning någonstans?

Kan man få reda på alla biverkningar som varje enskild del i vaccinet kan ge?

Svar: Kvicksilver har funnits i olika vacciner sedan 50-talet. Det är dock något man jobbar med att få bort ur vaccinhanteringen. Du kan finna all information om vad vaccinet innehåller på läkemedelverkets hemsida. Där finner du också information om de rapporterade biverkningarna.

Tomas: Enligt information från krisinformation.se är svininfluensan inte farligare än en vanlig säsongsinfluensa.

Ändå uppmanas gravida att vaccinera sig mot svininfluensa men avråds att vaccinera sig mot vanlig säsongsinfluensa. Hur går detta ihop?

Svar: I många länder rekommenderas gravida att vaccinera sig mot säsongsinfluensan.

Det är alltid en risk att vara gravid och få influensan eftersom man har svårt med lungkapaciteten i slutet av graviditeten.

Det är också så att fostret får skyddande antikroppar av mamman om hon vaccineras under graviditeten. Detta gör att det nyfödda barnet har bättre skydd mot influensan.

Jessica: Jag undrar om jag borde vaccinera mig eller inte? Är en 24 årig tjej med MS-diagnos. Kan jag få andra biverkningar än en frisk människa?

Svar: Du kan läsa mer på läkemedelverkets hemsida om att man bedömer det som större risk för de som har autoimmuna sjukdomar att få skov på grund av influensainfektionen än av själva vaccinationen.

Agneta: Vad händer om man har haft svininfluensan och ändå vaccinerar sig?

Svar: Inget speciellt.

Lotta: Jag vill veta: hur länge räcker en spruta? Ger en spruta fullgott skydd från dag 1?

Varför får barn yngre än 3 år inte ta vaccinet?

Detta med kvicksilvret i vaccinet - hur stor mängd är det och är det egentligen farligt?

Svar: 1) Man vet inte riktigt, troligtvis drygt ett år.

2) nej det tar 2-3 veckor för en vuxen person men ett barn behöver troligtvis två sprutor för fullgott skydd. Det studeras just nu.

3) Barn mellan 6 månader och tre år rekommenderas att vaccinera sig om de tillhör riskgrupp.

4) Läs mer på läkemedelverkets hemsida. Där finner du att vaccinet innehåller mindre mängd kvicksilver än den mat du äter på en vecka.

Eriksson: Vad ger sprutan för biverkningar för äldre och barn under 6 år?

Svar: Samma som får oss vuxna, dvs. rodnad, ömhet, ev. frossa/feber. Läs mer på läkemedelsverkets hemsida.

Eriksson: Om man är förkyld och hostar, som vanlig förkylning alltså, ska man ta sprutan ändå?

Svar: Nej, man skall inte vaccinera sig när man har pågående infektioner. Då finns det risk att vaccinet inte ger tillräckligt bra skyddseffekt.

Anne: Jag har två barnbarn som är 8 och 12 år. De har aldrig ätit pencillin eller annan medicin. De är aldrig sjuka eller förkylda. Ska man då utsätta dem för vaccinet?

Svar: Det är upp till föräldrarna att bedöma. Det är dock barn som har varit fullt friska som har blivit svårt sjuka vid denna pandemi.

Därför erbjuds gratis vaccin till alla barn över tre år (samt för barn mellan 6 månader och tre år som tillhör riskgrupp).

Lena: Vore mycket mycket intressant att få veta hur det har gått med de barn som föds av gravida kvinnor som vaccinerats. Är de friska? Skadats på något sätt?

Svar: Detta vaccin har inte funnits så länge än, så det är inte så många barn som födds av vaccinerade mammor än. Jag har inte sett några rapporter om det.

Dock har läkemedelverket gjort en bedömning om risker med detta vaccin och dess innehåll och funnit att riskerna är så ringa det kan rekommenderas till gravida.

Britt: Har läst att vaccinet innehåller konserveringsmedlet Thiomersal. Om man som jag är allergisk mot Thiomersal, bör man då avstå från att vaccinera sig?

Svar: Ja

Maria: Jag undrar lite om vad man egentligen vet om själva vaccinet för enligt hörsägen blev preparatet godkännt lite hastigt och lustigt?

Vet man om det är tillräckligt testat för att egentligen få det godkännt?

Svar: Man har gjort ganska många studier med ett liknande vaccin innan denna pandemi. Man har dock anpassat detta vaccin efter den nya influensan.

Man godkänner aldrig vaccin "lite hastigt och lustigt" som du uttrycker det.

Detta vaccin är godkänt i flera länder. Jag vet inte hur många miljoner som är vaccinerade just nu med detta vaccin.

Sven: Kan man vaccinera sig i ett annat landsting än där man är skriven?

Svar: Ja.

Anna: Vad händer om man är smittad utan att veta om det när man tar vaccinet? Alltså att man tar det under sin inkubationstid?

Vanligt influensavaccin har jag informerats att man blir sjukare i influensan om det råkar vara så.

Svar: Nej, det stämmer inte att man blir sjukare om man vaccineras under inkubationstiden.

Salem: Jag har högt blodtryck och äter medicin regelbundet. Ska jag ta vaccin?

Svar: I princip alla rekommenderas att vaccinera sig.

1) för sin egen skull

2) för att minska smittspridningen i samhället

3)för att hjälpa till att samhället fortsätter att rulla trots en pandemi.

Detta är oavsett om man medicinerar för högt blodtryck eller ej.

Tommy: Jag undrar om man behöver ta en spruta mot svininfluensan, om man redan har haft svininfluensa?

Svar: Om du har fått en verifierad diagnos att du har haft svininfluensa behöver du inte vaccinera dig.

ANNONS EXTERN LÄNK

BARA IDAG – SISTA CHANSEN! Skaffa ett nytt HBO Max-konto här och få 50 % rabatt – livet ut!

HBO Max

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Svininfluensan