De sörjer sin kompis

avKarin Östman

NYHETER

Schimpanserna krossar myten att djur saknar känslor

sista vilan Schimpansen Dorothy dog av ett hjärtfel vid 40 års ålder. När hon förs bort på en skottkärra av djurskötarna står vännerna bakom stängslet och sörjer. Den spektakulära bilden på aporna och fler från tillfället publiceras i novembernumret av National Geographic. Foto : MONICA SZCZUPIDER

LONDON. Schimpanserna står tysta och håller om varandra när deras döda kompis körs iväg.

Bilden av de sörjande aporna slår hål på myten om att djur inte har känslor.

Schimpanserna har tagits omhand av ett vildmarkscenter i Kamerun efter att deras mödrar dödats vid olaglig jakt.

Här får de mat och omvårdnad av frivilliga som vill hjälpa till.

Tysta och dämpade

För en tid sedan dog apan Dorothy av hjärtfel vid 40 års ålder. När skötarna på Sanaga-Yong Chimpanzee Rescue Center varsamt la hennes kropp i en skottkärra och körde iväg den för begravning togs den märkvärdiga bilden.

Ett dussintal schimpanser står uppradade bakom stängslet. De är tysta och dämpade. Några håller armen om den bredvid.

Inlindad i ett blått lakan körs deras Dorothy iväg till sin sista vila.

Bilden, som publiceras i senaste numret av National Geographic, ser ut att visa hur schimpanserna sörjer en kär vän.

Fram tills nyligen skulle forskare ha avfärdat sådana mänskliga känslor hos djur som trams. Men allt fler rapporter tyder på att schimpanserna är mer människolika än vad vi tror.

Kan planera framtiden

Sedan ett par år tillbaka pågår ett forskningsprojekt mellan Lunds universitet och Furuviksparken utanför Gävle där schimpansers och orangutangers beteende studeras.

Hittills har forskningsledaren Mathias Osvath bland annat upptäckt att schimpanserna har förmågan att planera för framtiden.