Gruppen styr hur din kandidat röstar

Svenska toppkandidater i all ära – här är guiden till Europaparlamentets viktiga partigrupper

Det räcker inte att veta vad de svenska EU-kandidaterna vill i Bryssel.

Du bör också ha koll på var deras partigrupper står.

– Som europaparlamentariker är du väldigt beroende av gruppen, säger Magnus Blomgren, statsvetare som forskar om EU-parlamentet.

Det är roligt att vara EU-parlamentariker i Bryssel och Strasbourg. Som enskild ledamot kan du göra skillnad, i alla fall i dina hjärtefrågor. Riksdagens partipiska viner inte här och oheliga allianser är vardagsmat.

Men alla frågor är inte hjärtefrågor och det är en mänsklig omöjlighet att sätta sig in i allt som EU-parlamentet fattar beslut om.

Lösningen är enkel: Du röstar som övriga partigruppen röstar. Om Piratpartiet kommer in tänker toppkandidaten Christian Engström rösta som partigruppen röstar i alla frågor utom de tre hjärtefrågorna: medborgarrätt, reformerad upphovsrätt och ett mer demokratiskt EU. Vilken partigrupp man vill tillhöra har partiet ännu inte bestämt sig för.

”Kommer lätt undan”

– Piratpartiet kommer lite för lätt undan när de säger så. Det är inte oviktigt för väljarna att veta vilken partigrupp de vill tillhöra, säger Magnus Blomgren, universitetslektor i statsvetenskap vid Umeå universitet, som bland annat forskar om EU-parlamentet.

Med hans hjälp guidar vi till partigrupperna som i många frågor styr omröstningen i parlamentet.

EPP-ED (Gruppen för Europeiska folkpartiet, kristdemokrater, och Europademokrater)

Gruppen är Europaparlamentets största med 288 ledamöter.

Svenska partier: Moderaterna och Kristdemokraterna.

Gruppen består i grunden av brittiska högerpartiet Tories och Europas kristdemokrater. Här finns en blandning av kulturkonservativa partier och mer liberala partier, som svenska Moderaterna.

Gruppen är visserligen parlamentets största men har vissa problem eftersom man är splittrad i flera frågor. Framförallt är det brittiska Tories som sätter sig på tvären genom sin EU-kritiska hållning. Det spekuleras i om de kommer att bryta sig ut och bilda en egen grupp.

PSE (Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet)

Gruppen är parlamentets näst största med sina 217 ledamöter.

Svenskt parti: Socialdemokraterna.

En av parlamentets mest homogena grupper som agerar gemensamt i många frågor.

De svenska socialdemokraterna står ganska nära den övriga gruppen i mycket. Men ju fler frågor som lyfts in i parlamentet, som skattefrågor och arbetsrättsliga frågor, desto större blir skillnaderna mellan ledamöterna i gruppen.

ALDE (Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa)

Gruppen är parlamentets tredje största med sina 100 ledamöter.

Svenska partier: Folkpartiet och Centerpartiet.

Det här är en av parlamentets mer profederalistiska grupper. De är för mer överstatlighet. Gruppen domineras mer av klassiskt marknadsliberala krafter, mindre av socialliberala krafter.

Universitetslektorn Magnus Blomgren anser att det svenska Folkpartiet står närmare ALDE i fler frågor än vad Centerpartiet gör. Det handlar bland annat om synen på försvarsfrågan och att skapa en militär union.

UEN (Gruppen Unionen för nationernas Europa)

Gruppen är parlamentets fjärde största med 44 ledamöter.

Svenskt parti: Inget, men Sverigedemokraterna vill hit om de kommer in. Deras ”systerparti” i Danmark, Dansk Folkparit ingår i UEN.

Det här är en ganska EU-kritisk grupp som vill se mellanstatligt samarbete snarare än överstatligt. Gruppen har förändrats med åren och består nu främst av högerpopulistiska partier som Dansk Folkeparti och italienska Lega Nord.

Sverigedemokraterna smälter bra in i gruppen, menar Magnus Blomgren.

De Gröna/EFA (Gruppen de Gröna/Europeiska fria alliansen)

Gruppen är parlamentets femte största med 43 ledamöter.

Svenskt parti: Miljöpartiet.

Det här är en ganska homogen grupp som är överens om mycket. De som sticker ut är faktiskt det svenska Miljöpartiet och irländska Green party. Till skillnad från partigruppen är de mot federalism och mer makt till EU på medlemsländernas bekostnad.

Däremot delar Miljöpartiet gruppens syn på en grön tillväxtpolitik.

GUE/NGL (Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster)

Svenskt parti: Vänsterpartiet.

Här ingår flera av Europas reformerade kommunistpartier. Men partierna har reformerat sig i olika takt och när svenska Vänsterpartiet skulle gå med var det inte givet att välja just den här gruppen. Men när man fick igenom tillägget ”Nordisk grön vänster” gick Vänsterpartiet med.

Precis som svenska vänsterpartister säger gruppen som helhet nej till euron som valuta. Däremot är man oense om mer överstatlighet eller inte.

IND/DEM (Gruppen Självständighet/Demokrati)

Parlamentets minsta partigrupp med 22 ledamöter.

Svenskt parti: Junilistan.

En ganska spretig grupp som enas i sitt EU-motstånd, men inte i så mycket annat. Precis som svenska Junilistan är man varken uttalat vänster eller höger och under åren har man därför lockat till sig väldigt olika typer av partier. Till exempel var från början italienska Lega Nord med i gruppen, men blev till sist utsparkat på grund av partiets rasistiska linje.

EU-valet 2014 | Aftonbladet
Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN