Storbritannien förbereder för massvaccinering

NYHETER

Efter att 15 personer dött av svininfluensa i landet planerar de brittiska myndigheterna att agera.

De har beställt tillräckligt mycket vaccin för att hela landets befolkning ska kunna vaccineras.

Det var efter att en tidigare helt fullt frisk person i Essex dog av A/H1N1-viruset i går som myndigheterna vidtog åtgärder.

Tidigare har 14 personer omkommit i viruset i Storbritannien – men de hade alla underliggande medicinska problem.

England har nu dessutom det tredje högsta antalet smittade i världen, näst efter USA och Mexiko. 9 718 fall har bekräftats.

Rädsla för mutering

Nu förbereder Storbritannien för en massvaccinering. Åtgärderna har vidtagits av rädsla för att viruset ska mutera och bli mer aggressivt.

– Om viruset (muterar) kan det bli illa, och idén är att folk ska vara immuna, säger Peter Holden för Storbritanniens Läkarförbund till Sunday Times.

– Men man ska inte undervärdera logistiken med att vaccinera 60 miljoner människor, säger Holden.

Ett nytt vaccin kan vara klart för användning inom fem dagar, och hälsoministrarna förutser att drygt 20 miljoner människor kommer att ha vaccinerats innan årsskiftet.

Lista med turordning

En lista över prioritetsordning håller på att förberedas av experter, rapporterar Sky News.

"Regeringen har beställt tillräckligt med vaccin för hela befolkningen och när det blir tillgängligt så kommer fokus att ligga på dem som löper högst risk först", står det på landets hälsomyndigheters, NHS, hemsida.

Som högriskgrupp kategoriseras människor med hälsoproblem, personer över 65, barn under 5 år och gravida kvinnor.

I Sverige har 135 personer blivit sjuka i viruset, varav 28 har smittats inom landets gränser. Ingen har dött av viruset.