Anmäls för dumpningen

avJosefin Sköld

1 av 2
Smygtagna filmer och foton visar hur hundratals kubikmeter slam, restaurangfett och toalettavfall, pumpas ut i uppgrävda gropar på en övergiven soptipp i Forsbacka utanför Gävle.

Aftonbladet avslöjar i dag hur Sita i hemlighet dumpar avföring och restaurangfett rakt ut i marken.

Nu polisanmäler länsstyrelsen i Gävleborg avfallsföretaget.

– De är misstänka för miljöbrott, säger utredaren Christina Ronquist.

Filmerna visar hur hundratals kubikmeter slam, restaurangfett och toalettavfall, pumpas ut i uppgrävda betonggropar på en soptipp i Forsbacka utanför Gävle.

Rolf Johansson, produktionschef på miljöprofilerade Sita, hävdade tidigare i veckan att allt sker med länsstyrelsens insyn och tillåtelse enligt alla avtal som gäller.

Men när Aftonbladet kontrollerar uppgifterna, stämmer det inte. Magnus Westbergh på länsstyrelsen kände inte till Sitas dumpningar – förrän nu.

– Jag hade ingen aning om groparnas existens och att man gjorde på det här sättet, säger han.

Sita har nu polisanmälts, misstänkta för miljöbrott och otillåten miljöverksamhet. Christina Ronquist, som utreder fallet, har precis varit på plats på Forsbacka avfallsstation när Aftonbladet når henne på telefon:

– Jag har varit där och fotograferat och pratat med Sitas ansvariga för att få en bild av vad som har hänt, säger hon.

Ann Wulf, informationsansvarig på Sita, förklarar att företaget trodde att de hade tillåtelse att använda betonggroparna:

– Vi har bedömt att det här ingår i det tillstånd vi har, annars hade vi inte gjort det. Men nu verkar det som länsstyrelsen är av en annan åsikt.

Hennes kollega, Marika Nordin, miljösamordnare, förklarar att betonggroparna är täta och att inga miljögifter läcker ut i naturen.

– Det är vår bedömning. Så länge botten är tät är det ingen fara, säger hon.

Hur ser ni på anmälan mot er om miljöbrott?

– Vi kommer naturligtvis att se över våra rutiner och i väntan på vad utredningen kommer fram till har vi stoppat all verksamhet kring deponin.

De miljöexperter Aftonbladet varit i kontakt med är mycket kritiska till Sitas dumpningar.