Nyheter

Brottslingar kan slippa fängelse

Av: 

Emmelie Wallroth

NYHETER

Brottslingar som döms för sexuella övergrepp kan få villkorligt fängelse och slippa bli inlåsta.

Det är ett av förslagen i en ny utredning som omfattar straffsystemet i Sverige.

– Vi har tittat på trovärdiga alternativ till fängelse, säger utredare Fredrik Wersäll.

Utredningen, som har överlämnats till justitieminister Beatrice Ask (M), innebär bland annat att personer som begår brott för första gången och döms till fängelsestraff som är ett år eller mindre ska få villkorligt fängelse.

I stället för inlåsning kan de till exempel få vård, böter, samhällstjänst eller övervakning.

Återfaller man i brott så trappas påföljden upp.

Några av de brott som omfattas är grovt rattfylleri, sexuella övergrepp mot barn och grov kvinnofridskränkning.

Minskad kostnad för kriminalvården

Utredningen är stor och omfattar en översyn av hela påföljdssystemet.

Den innehåller förslag som gäller straffpåföljder för både vuxna och unga.

– Vår viktigaste uppgift har varit att titta på trovärdiga alternativ till fängelse. Vi ville hitta trovärdiga former till straff utanför anstalt. Anledningen till det är att de påföljder som vi har i dag är otydliga. Man dömer väldigt olika för lika brott, säger Fredrik Wersäll, utredare för regeringen och hovrättspresident.

Enligt utredningen kan förslagen förväntas leda till att antalet korta fängelsestraff i anstalt kommer att minska.

Det nya systemet förväntas bli billigare än det system som vi har i dag och skulle minska kostnaderna för kriminalvården.

"Mer värdefullt med behandling"

– I dag kan ett brott som är värt en månads fängelse ge samma straff som ett brott som är värt tio månader, och det tycker vi är orättvist. Lika fall måste behandlas på lika sätt. Är brottet så allvarligt tio månader döms man till tio månader villkorligt. Vi vill skapa ordning och reda i straffsystemet, säger Fredrik Wersäll.

Han tror att många kommer tycka att det är bra förslag som kommer göra att fler begriper straffsystemet.

– Oavsett brott, om det gäller sexualbrott eller rattfylleri, tror jag att de flesta tycker att det är mer värdefullt att de får behandling än att man låser in dem och att de sedan släpps ut igen, säger Fredrik Wersäll.

Utredningen förslår att ändringarna ska träda i kraft i juli 2015.

Vad innebär villkorligt fängelse?

Om man döms till villkorligt fängelse betyder det att man får ett fängelsestraff på en viss tid, men att den dömde inte behöver verkställa straffet på en anstalt om den dömde uppfyller vissa villkor.

Villkoren består i att den dömde under en prövotid på två år inte begår nya brott.

Dessutom måste han eller hon fullgöra de tillägg som det villkorliga straffet förenas med, som till exempel böter eller vård.

ANNONS

Missa inte: Den nya muminmuggen "Fiske" finns hos Cervera – köp den nu!

Extern länk från Cervera

Shoppa här!

Publisert: