Saudi-affären på 30 sekunder

Publicerad 2012-03-29

Från avslöjande till ministeravhopp:

Här är snabbguiden till vad som hänt den senaste månaden angående FoI:s inblandning i en vapenfabrik i Saudiarabien.

6 mars

Sveriges Radios Ekot avslöjar att Totalförsvarets forskningsinstitut, FoI, i hemlighet hjälpt Saudia­rabien med planerna på att bygga en avancerad vapen­fabrik. Avtalet slöts av S­-regeringen 2005 men för­längdes av alliansregeringen 2010. Enligt avslöjandet ska FoI ha bildat ett bulvanföre­tag, SSTI, 2009 för att sköta kontakterna med regimen i Saudiarabien.

7 mars

FoI:s generaldirektör Jan­olof Lind förnekar först all kännedom om bulvan­företaget SSTI. Men i en in­tervju i SVT:s Aktuellt uppger han att det var han själv som stoppade upplägget med SSTI 2010.

Försvarsministern Sten Tolgfors, som KU-anmäls, tar avstånd från alla uppgifter om att Sverige skul­le vara inblandade i vapen­projektet.

9 mars

Tolgfors säger till Svenska Dagbladet att han informe­rats om FoI:s planer på en vapenfabrik i Saudiara­bien.

Senare under dagen skyl­ler han FoI för att ha ”stru­lat till” relationerna med Saudiarabien genom att lo­va dem mer än vad FoI kan hålla. Han kräver att FoI re­der ut hur bulvanföretaget SSTI bildades.

Kritiken mot Tolgfors väx­er. Vänsterpartiet kräver att han avgår.

15 mars

Konstitutionsutskot­tet beslutar att inleda en granskning av vapenaffä­ren med Saudiarabien, men förhör kommer tidigast ske i höst.

20 mars

FoI anmäler Sveriges Radio till justitiekanslern (JK) eftersom man misstänker brott mot offentlighets­- och sekretesslagen när Ekot fått tillgång till dokument för sin granskning.

Konstitutionsutskot­tet beslutar att inleda en granskning av vapenaffä­ren med Saudiarabien, men förhör kommer tidigast ske i höst.

22 mars

FoI uppger att en polis­anmälan gjorts efter gransk­ningen av SSTI. Åklagare kommer granska om brott begåtts inom myndigheten.

26 mars

Ekot avslöjar att FoI finansierat startkapitalet för bulvanföretaget, SSTI, med ett kontantlån från Militä­ra underrättelse­- och säker­hetstjänsten, Must.

28 mars

Aftonbladets avslöjar hur försvarsminister Sten Tolgfors skulle skyddas från den känsliga vapenaffären. Försvarsdepartementet skickade en lägre tjänsteman för att förhandla med den saudiske generalen Nasser. Därefter begärde tjänstemannen in alla dokument som bevisade att mötet ägt rum.

29 mars

Försvarsministern Sten Tolgfors förnekar mörkläggning. Klockan 11 hålls en presskonferens då Tolgfors meddelar sin avgång.