”Det är ett väldigt tufft jobb”

avSusanna Vidlund

Stressforskare om det slitsamma jobbet som minister

1 av 8
2006 Sten Tolgfors, född 17 juli 1966, blev handelsminister 2006. Året därefter efterträdde han Mikael Odenberg som försvarsminister.

Ministerjobbet är slitsamt och svårt att kombinera med familjelivet.

Det påverkar ministerns kropp, psyke och privatliv.

– Det är ett väldigt tufft jobb. Jämfört med näringslivet är det dessutom dåligt betalt, konstaterar stressforskaren Lennart Levi som är professor emeritus i psykosocial miljömedicin och tidigare riksdagsledamot.

Att våra ministrar ser lite trötta ut allt eftersom åren går är kanske inte så konstigt.

– En genomsnittlig riksdagsledamot arbetar 60 timmar per vecka. Det motsvarar 1,5 heltidstjänst och det är snittvärdet. Det betyder att det finns de som arbetar betydligt mer, säger Lennart Levi.

Han tror att en minister säkert jobbar ännu längre dagar.

– Att de mer eller mindre jobbar hela sin vakna tid är säkert en korrekt beskrivning.

För få timmar på dygnet

Den tidigare försvarsministern Sten Tolgfors är bosatt i Örebro med sin sambo och två barn.

Hur går ministerjobbet ihop med ett familjeliv?

– Det går inte ihop för dygnet har bara 24 timmar. Timmarna räcker inte till och det är inget konstigt med det. Vill man bli minister, nobelpristagare eller professor så måste man avstå från något annat. Vill man bli världens bästa förälder måste man avstå från något i karriären.

Att inte bo i Stockholm där man arbetat, kan addera ytterligare stress.

– Det kan trassla till saker på hemmaplan. Man får sköta saker över telefon och får kanske höra att man inte bryr sig om något annat än jobbet.

Positiv och negativ stress

Enligt Lennart Levi kan jobbet som minister innebära både positiv och negativ stress.

– Kraven på personen är synnerligen höga. Möjligheterna att utöva kontroll är vanligen stora. Men i fallet med den nu avgående försvarsministern hamnade han i en situation som han inte längre kunde styra. Då får man en kombination av höga krav och liten kontroll.

Om en pressad minister får tröst och stöd från omgivningen och hjälp att bära bördan kan personen i fråga rida ut stormen, menar Lennart Levi.

Vad kan ministern själv göra för att lätta på stressen?

– Man prioriterar. Sen handlar det om att inse att inget är värt att ha till vilket pris som helst, inte ens ministerpositionen. Där har Sten Tolgfors dragit konsekvenserna genom att dra sig tillbaka, precis som den tidigare arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin gjorde när pressen blev för stor.

Honungsfällan

Men även positiv stress kan vara av ondo.

– Den kallas ibland för honungsfällan. Med god egenmakt och höga krav blir man tänd. Det är spännande och det man gör är jätteviktigt. Det är så roligt att man glömmer tid och rum, jobbar ständigt och sover för lite. Många tror att allt är frid och fröjd, men det sliter också.

Om man jämför arbetet som minister med toppjobb inom näringslivet – hur stor är skillnaden?

– Näringslivstoppar får mycket högre lön än ministrar. Dessutom är de ju chefer i verklig bemärkelse. Ministrarna däremot är 24 stycken och sitter i en regering där alla vaktar på alla. Över sig har de en statsminister som vakar över dem och försöker hålla ordning och hålla ihop regeringen så de inte blir 24 små kungariken.