Här kan unga få jobb – men med lägre lön

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: sxc.hu

NYHETER

Här är företagen som vill anställa unga med lägre lön.

Mest positiva är företagen inom hotell- och restaurangbranschen.

– De anställer redan idag många unga och skulle kunna anställa många fler, säger Christer Ågren, vice vd vid Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv rapporterar att många företag gillar idén om att anställa unga med ett särskilt ungdomsavtal som innebär lägre lön under en period.

En ny undersökning visar att vartannat företag tror att det skulle öka benägenheten att anställa unga. I studien har 5 751 företag i Sverige fått svara på frågor gällande anställningar av unga.

Tanken med ungdomsavtalet är att ungdomarma skulle få 75 procent av lägstalönen och kombinera jobb med utbildning.

Inom hotell och restaurang är intresset allra störst att anställa ungdomar enligt det här avtalet.

–  Företagen i hotell- och restaurangbranschen anställer redan idag många unga och skulle kunna anställa många fler. En ny form av yrkesintroduktion som innebär en något lägre lön i kombination med utbildning skulle göra det än mer attraktivt för inte minst företag i servicebranscher att anställa oerfaren och mindre kvalificerad arbetskraft, säger Christer Ågren, vice vd Svenskt Näringsliv på deras hemsida.

Allra minst intresserade av att anställa ungdomar med ett särskilt ungdomsavtal är man inom vård och omsorg.

”Öka företagens vilja”

Christer Ågren menar att det är viktigt att hitta ett sätt att minska arbetslösheten bland Sveriges unga.

– Många företag har svårt att hitta arbetskraft samtidigt som vi har en hög ungdomsarbetslöshet, särskilt i relation till andra åldersgrupper där vi är sämst inom OECD. Såväl politiker som fackliga parter måste vara beredda att medverka till sådana förändringar som skulle öka företagens vilja att anställa unga och investera i deras kompetens, säger Christer Ågren.

Minimedia

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN