Sofia Olsson Olsén: Jag önskar ett samhälle där alla vill och vågar prata

Foto: Lotte Fernvall
Aftonbladets chefredaktör Sofia Olsson Olsén.
NYHETER

Vad tänker du när du läser uppropet från alla de här journalisterna?
– Jag tar till mig det naturligtvis. Jag har hela tiden sagt att jag tycker #metoo-kampanjen i grunden är ett bra och viktigt initiativ som blottlägger ett stort samhällsproblem. Vi i mediebranschen har samma problem som samhället i övrigt. Den strukturella könsmaktsordningen finns överallt – i skolor, i hemmen, på andra arbetsplatser. Aftonbladet är en arbetsplats som andra i vårt samhälle. Vi har problem som andra. Det viktiga är nu att vi jobbar med det här framåt och det är jag fast beslutsam att göra. Vi tog för några veckor sedan in extern hjälp av organisationskonsulter med genusexpertis för att genomlysa hela vår verksamhet och de ska tillsammans med oss säkerställa att vi har en god, sund och trygg arbetsplats framgent.

Med tanke på alla vittnesmål som nu kommer fram från hela mediesverige – tycker du att du själv gjort tillräckligt för att motverka sexism och trakasserier?
– Det är en lång resa att förändra gamla strukturer. På Aftonbladet, på mina tidigare arbetsplatser och inte minst i hela vårt samhälle. Men jag vet, och det kan jag säga med rak rygg, att jag genom alla år agerat på det som kommit till min kännedom. Det här är ju frågor jag brinner oerhört starkt för, som kvinna, som mamma till flickor, som farmor, som människa.

Du har tidigare berättat att du tillsatt en oberoende utredare för att gå till botten med de anklagelser som riktats mot tre medarbetare på Aftonbladet och Schibsted. Hur har det gått med de utredningarna?
– En av medarbetarna har efter samtal med arbetsgivaren valt att avsluta sin anställning. De övriga två är personalärenden där utredningar pågår. Jag kan inte kommentera det mer än så.

Aftonbladet har dragit igång en process i vilken vi ska genomlysa vår organisation. Vad kan du säga om den processen?
– Vi tog tidigt hjälp av två oberoende organisations- och genuskonsulter för att intervjua våra medarbetare och chefer för att därigenom fastställa nuläget i organisationen. Därifrån sätter vi handlingsplan och skapar en tydlig riktning framåt för att säkerställa att Aftonbladet har god arbetsmiljö. Vi ser över våra rutiner och processer. Alla chefer i koncernen kommer även genom obligatoriska utbildningsinsatser att få repetera hur vi hanterar sådana här frågor samt hur man förebygger kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen.

Journalisterna i uppropet tar upp frågan om osäkra och otrygga anställningar och hur det kan påverka tystnadskulturen. Att man inte vågar säga ifrån. Vad tänker du kring det?
– Tystnadskulturer bygger ingenting, de bara river. Jag önskar ett samhälle där alla, oavsett exempelvis kön, ålder, etnicitet eller anställningsform, vill och vågar prata.

Hur blir Aftonbladet en bättre arbetsplats i framtiden för kvinnor?
– Aftonbladet ska vara en bra arbetsplats för alla. Nu genomlyser vi hela organisationen ur ett genusperspektiv för att upptäcka eventuella dolda strukturer som måste förändras.

Varför har du själv inte skrivit under uppropet?
– Det vore konstigt om jag i egenskap av chefredaktör och vd för Aftonbladet skrev under ett upprop riktat delvis mot mig själv. #metoo-debatten är dock mycket viktig för vårt samhälle. Jag har under mina drygt 30 år i arbetslivet varit utsatt för kränkningar och trakasserier, skulle jag säga något annat skulle jag ljuga. Det är just därför jag känner så starkt för dem som i dag fortfarande utsätts och pratar om det. Jag känner samtidigt en stor stolthet över att denna viktiga fråga lyfts upp i ljuset.

Här är branscherna som satt ner foten i #metoo 01:57
ARTIKELN HANDLAR OM

MeToo