SAS-plan nära krock med ryskt spaningsplan

SAS-planet var nära en kollision med ett plan av den här typen, Iljusjin-20M.

avSofia Roström Andersson, Tina Remius

NYHETER

SAS-piloterna hade informerats om att det fanns oidentifierad trafik i området kort efter att man lyft från Köpenhamn.

Strax därefter såg piloterna hur ett plan passerade – på bara 90 meters håll.

Det visade sig vara ett ryskt signalspaningsflyg.

– Det ryska planet har inte uppträtt enligt gällande praxis, säger Lars-Eric Blad vid Transportstyrelsen.

Ett av SAS passagerarplan var den 3 mars i år på väg från Köpenhamn till Rom.

Men bara kort efter att det lyft från Kastrup, när planet var fem mil sydväst om Malmö, var det nära att kollidera – med ett ryskt signalspaningsflyg, som SVT:s Sydnytt kunde avslöja.

”Är väldigt nära”

Svensk flygledning hade precis klarerat att SAS-planet kunde gå upp till en flygnivå på runt 28 000 fot när piloterna fick information om att det fanns oidentifierad trafik i området. Ett flygplan som inte syntes på SAS-planets egna varningssysstem. Piloterna ombads hålla koll och såg, på alldeles för nära håll, hur det ryska spaningsplanet passerade.

– Man fick visuell kontakt med planet. Befälhavaren i SAS-flygplanet bedömde att det ryska planet passerade på ungefär 90 meters håll, säger Jens Olsson, haveriutredare på Statens haverikommission, till Aftonbladet.

Alltså betydligt mindre än minimigränsen på 300 meter.

– Det är klart det är väldigt nära. Jag utgår från att det är en väldigt obehaglig upplevelse att sitta i cockpit när det här planet passerar, säger Jens Olsson.

Det ryska flygplanet var ett Iljusjin Il-20M.

Utreds inte vidare

– De kunde se att det var ett gråmålat flygplan med fyra motorer men kunde inte se beteckningar eller siffror eller så. Det var först senare, med hjälp av Försvarsmakten, som vi fick veta att det var ryskt.

Statens haverikommission fick händelsen inrapporterad till sig och har gjort en första undersökning för att bedöma om den ska utredas. Men eftersom det rörde sig om ett danskregistrerat SAS-plan och att incidenten skedde över internationellt vatten blev det den danska haverikommissionens ansvar.

– Vi har fått återkopplat från Danmark att inte kommer att utredas, säger Jens Olsson.

Varför vet han inte.

Hur allvarlig situationen var kan han heller inte uttala sig om.

– Eftersom vi inte tittar närmare på det här har vi inte kalkylerat risker eller hur allvarligt det var. Men 90 meter är väldigt nära under de här omständigheterna.

Ryska planet följde inte praxis

Enligt Lars-Eric Blad sakkunnig vid flygtrafikktjänsten på Transportstyrelsen faller ansvaret för incidenten tungt på det ryska planet. Det färdades nämligen med sin transponder avslagen, vilket gjorde det omöjligt för passagerarplanet att upptäcka det.

– Flyger man utan transponder så betyder det att man måste visa hänsyn till annan trafik i luften. De har inte uppträtt enligt gällande praxis, säger han.

Varför det ryska planet valt att göra sig osynligt har han inget säkert svar på.

– Den militära luftfarten kan av operativa skäl vilja dölja att de är där men den kan ju ha varit trasig också, säger han.

Han anser att händelsen är allvarlig och har därför valt att lyfta frågan internationellt.

– Vi vill lyfta händelsen hos Internationella civila luftfartsorganisationen för att få ett internationellt eko, säger han.

Med detta hoppas han på en kampanj där man påtalar vikten av att inte endast förlita sig på tekniken i planen.

– Vi vill göra unga piloter medvetna om att man måste titta ut genom fönstren och inte bara ner på instrumenten, säger han.