Seger för Irene efter tio års kamp

avMatilda Rangborg

Publicerad:
Uppdaterad:

Försäkringskassan vägrade erkänna arbetsskada

Foto: Foto: PAVEL KOUBEK
VANN KAMPEN Irene Skeppner fick rätt mot Försäkringskassan efter tio års kamp

Irene Skeppner fick kämpa i tio år innan Försäkringskassan gav henne rätt: hon har en arbetsskada som har orsakat hennes sjukskrivning. När beslutet kom i brevlådan i början av hösten började kroppen skaka och hon fick frossa.

– Det har funnits folk som har trott på mig hela tiden, och det blev min räddning, berättar hon.

När Irene Skeppner efter tjugotre år på samma arbetsplats fick en ny chef så började problemen. Vardagen på den skola där hon arbetade förbyttes mot ångestfyllda dagar där Irene Skeppner upplevde att hon utsattes för kränkande särbehandling av sin nya chef.

– Hon kom med anklagelser om att jag inte kunde samarbeta och jag fick snart veta att jag inte var välkommen tillbaka, berättar hon.

Turerna de senaste tio åren har varit många och i stället för att arbeta har Irene Skeppner levt på sjukersättning. Samtidigt har hon fört en seglivad kamp mot Försäkringskassan för att få upprättelse. Vid sin sida har hon haft både ett fackligt och ett juridiskt ombud.

Kränkande särbehandling

Om de kränkningar som Irene Skeppner utsattes för, som orsakade hennes långvariga sjukskrivning, hade klassats som arbetsskada direkt - då hade ersättningen blivit både högre och pensionsgrundande.

– Jag har hela tiden velat komma tillbaka till arbete, nu har jag fem år kvar till pensionen, säger hon.

Fallet har varit uppe i både länsrätten, kammarrätten och regeringsrätten. En så kallas exponeringsutredning utfördes redan 2006 på miljömedicinska kliniken i Örebro. Av den framgick att förhållandena på arbetsplatsen orsakat Irene Skeppners sjukskrivning, men det gav henne ändå inte rätt i sak, enligt Försäkringskassans bedömning. 

Vändpunkten kom i februari i år när Förvaltningsrätten meddelade att Försäkringskassan måste ta upp fallet igen. Rätten krävde också att Försäkringskassan skulle göra  en egen exponeringsutredning, något som Irene Skeppner och hennes ombud krävt i tio år. Det blev den utredningen, som till stor del bygger på Irenes egen historia, som gjort att hon nu

beviljats rätt till arbetsskada. Hennes egen sammanställning bygger på 85 inlagor med vittnesmål från både läkare, arbetskamrater och experter på området.

– Hur mycket bevis ska man ha för att det ska räcka för Försäkringskassan? De kräver hög grad av sannolikhet för att klassa något som arbetsskada. Hur mycket ska en person kunna rentvå sig själv, undrar hon.

”Enda lång mardröm”

De senaste tio åren beskriver Irene Skeppner som en enda lång mardröm.

– Att få kämpa i tio år för att bevisa det brott man blivit utsatt för, det är en katastrof. Försäkringskassan borde inte få behandla någon människa på det viset. Hur många orkar? Det finns många som inte gör det, men de får inga nya liv.

En av de personer som följt Irene Skeppner under alla år är Anita Wallstedt på OMM, Organisation mot mobbning. Enligt henne är fallet ett genombrott i Sverige.

– Det har aldrig hänt förut, mig veterligen, att förvaltningsrätten kräver att Försäkringskassan gör en utredning. Hon har ju fått avslag i alla instanser. Men det som sedan gav henne rätt var inga nya uppgifter, det var samma papper som innan.

Anita Wallstedt har följt många människor som kämpar precis som Irene Skeppner.

– Många gör fel i kontakten med Försäkringskassan, och ingen berättar hur de ska göra eller vilka handlingar som behövs. Man måste exempelvis ha vittnen till händelsen och ett psykiatriutlåtande, det är det inte alla som vet, säger hon.

Publicerad: