KD:s strategi för att säkra plats i Bryssel

Foto: Toppkandidaten Lars Adaktusson med partiledaren Göran Hägglund.

avPär Karlsson

NYHETER

GÖTEBORG. Kristdemokraterna går till EU-val med ett budskap om ett öppnare Europa.

Toppkandidaten Lars Adaktusson är hård i sin kritik mot de medlemsstater som inte tar emot flyktingar från Syrien.

– Moraliskt har vi en skyldighet att se bortom egenintresset och låta humaniteten vara vägledande, säger han.

Med undantag för valframgången i EU-valet 1999 har Kristdemokraterna aldrig lyckats få in mer än en person i parlamentet i Bryssel. När partiveteranen och f.d. partiledaren Alf Svensson nu vänder hemåt är det i första hand journalisten Lars Adaktusson som ska försöka ersätta honom. Han står högst upp på partiets vallista, följd av kommunalrådet Ebba Busch Thor från Uppsala. 

Tillsammans med partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson presenterade Adaktusson i dag KD:s EU-valstrategi. Bland de affischer som visades upp lyfter KD fram Adaktusson under parollen "Skicka en envis journalist till Bryssel", med tydliga signaler till hans tid på SVT.

– Det här valet är oerhört viktigt, framför allt eftersom EU behövs som den kraft som vi använder för att möta globala och gränsöverskridande frågor, säger Acko Ankarberg Johansson.

”Vill markera mot”

På flera av affischerna med Adaktusson markerar KD också i frågor som rör äldrevård, Euron och föräldraförsäkringen. Det är saker som parlamentet i Bryssel inte alls har någon beslutanderätt om över huvud taget.

– Det handlar om att vi markerar i Europapolitiken. Då och då säger folk när de hittar problem på hemmaplan att det vore bra om EU bestämde hur vi gör. Det vill vi markera mot, för det vill vi inte göra.

Adaktusson, mångårig medarbetare på SVT som kommit ut som kristdemokrat, berättade att partiet ska försöka vinna väljarnas förtroende genom att fokusera på tre huvudfrågor. Det handlar om mänskliga rättigheter, en humanare asyl- och flyktingpolitik och främjande av företagande.

Enligt Adaktusson är det viktigt för partiet att EU inte bara handlar om ekonomi och pengar, utan även om värderingar och människsyn.

– Vi tror att mer måste göras när det gäller mänskliga rättigheter inom ramen för EU. Vi vill vara pådrivande för en mer kraftfull europeisk utrikespolitik som är värderingsbaserad, säger han.

Unika möjligheter

Han menar dessutom att EU, en av världens rikaste regioner, har unika möjligheter att hjälpa de som söker skydd undan krig och förföljelse.

– Det är i grunden en förmån att få hjälpa till men moraliskt har vi också en skyldighet att se bortom egenintresset och låta humaniteten vara vägledande, säger Adaktusson.

Partiet vill se fler lagliga vägar inför flyktingar, bland annat genom nödvisum de ska kunna få på plats.

– Vi ska vara stolta över den generösa flyktingpolitik men vi ska också tydligt deklarera att fler länder måste ta ansvar. Att bara en handfull länder visar solidaritet med de mest utsatta i Syrien är inte acceptabelt.

I många länder inom EU pratas det det i dag om en mer restriktiv flyktingpolitik.

– Det här blir ett långsiktigt arbete som handlar om att skapa allianser och hitta former för ett samarbete som sedan kan få effekt i parlamentet och i EU:s olika institutioner.

ARTIKELN HANDLAR OM