KU-förhören om Nuon har inletts

Vattenfalls förre styrelseordförande Lars Westerberg är först ut när konstitutionsutskottet (KU) i dag inleder utfrågningarna om vem som visste vad i regeringen när bolaget fick klartecken att köpa nederländska Nuon 2009, ett nu hårt kritiserat köp.

KU har också bjudit in förra näringsministern Maud Olofssons politiskt sakkunniga vid köpet, nuvarande vd:n för Företagarna Elisabeth Thand Ringqvist, att komma och svara på frågor. Men i likhet med Olofsson har hon tackat nej, men meddelat att hon kan svara på skriftliga frågor.

”Har ingen aning”

Maud Olofsson har i artiklar och en bok hävdat att Westerberg lovat att Vattenfall, trots den stora affären på cirka 89 miljarder netto, skulle klara statens krav på avkastning. Värdet på Nuon har skrivits ned med cirka 30 miljarder sedan köpet.

– Jag har ingen aning om Fredrik Reinfeldt eller Anders Borg var informerade, säger Vattenfalls tidigare styrelseordförande Lars Westerberg när han frågas ut i KU om hur det gick till när han fick klartecken från regeringskansliet och näringsdepartementet om att bolaget fick köpa Nuon.

Westerberg säger att han inte kommer ihåg när eller hur eller av vem han fick beskedet att ägaren staten, genom regeringen, ställde sig bakom köpet. Men det var troligen Ola Alterå, som var näringsminister Maud Olofssons statssekreterare, eller Olofsson själv som gav det beskedet.

Inget minne av diskussion

Lars Westerberg närmast viftade bort det faktum att en tjänsteman på näringsdepartementet, Elsa Widding, i ett mejl ska ha varnat för att Vattenfall inte skulle klara avkastningskraven. Hon verkar, så här i efterhand, vara en av få som förutsåg att det var ett dåligt affärsresultat.

Westerberg säger att han inte har något minne av att hennes mejl alls diskuterades och om det hade varit så att det hade tagits upp hade det inte tillmätts någon vikt.

– Min personliga åsikt är att man tillmäter Elsas uträkning alldeles för stort värde. Och det är väl därför vi sitter här, sade Westerberg.

Begär fler handlingar

KU har bestämt att begära in mer handlingar från regeringskansliet för att kunna få mer klarhet i vilka samråd regeringen, genom näringsdepartementet, hade regelbundet med Vattenfall före och vid tiden för köpet av Nuon. Lars Westerberg sade i KU att han hade möten med departementet varje kvartal, minst. Det är anteckningar från de mötena som KU vill se.

KU har också beslutat att skicka skriftliga frågor till Viktoria Aastrup som arbetade på näringsdepartementets ägarenhet den aktuella perioden och som representerade staten i Vattenfalls styrelse.

”Viktigt att få in anteckningar”

– Det var väldigt tydligt och viktigt att höra att det var via Ola Alterå eller förra näringsministern (Maud Olofsson) som kontakterna skedde. Det andra viktiga var den ödmjuka beskrivningen av att ingen i världen kunde förutse vilka elpriser vi har i dag eller vad som skulle ske på den europeiska energimarknaden på grund av skiffergas, som vi väl knappt kunde uttala för fem år sedan, säger moderaten Per Bill, KU:s vice ordförande.

Han säger att det är viktigt för KU att få in eventuella anteckningar från de möten som Lars Westerberg sade att bolaget hade varje kvartal med näringsdepartementet,

– Det är en viktig sak för KU att titta på spårbarhet bakåt i tiden, säger Bill och tillägger:

– Vi vet att så fort vi ber någon komma på utfrågning och det har gått mer än två år så kommer man inte i håg hälften och har det gått tre år så har ytterligare hälften försvunnit. Det är en stor fördel om det är ordning och reda och det finns minnesanteckningar.

Bill hoppas få mer information när Ola Alterå frågas ut. Utfrågningen med honom och finansminister Anders Borg var inplanerad till den 3 april men är flyttad till den 15.

TT

Publisert: